SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Základné dokumenty SLA 3D:

Stanovy SLA 3D

     Bezpečnostná smernica

     Hospodárska smernica

     Komunikačná smernica

     Organizačná smernica

     Smernica na ochranu osobných údajov


       Pravidlá HDH-IAA vrátane národných úprav platné od 6.3.2020
               Rýchla orientácia k pravidlám HDH.pdf


       Súťažný poriadok pre súťaže v pôsobnosti SLA 3D pre rok 2021 (súťaže Slovenský pohár a MSR/MMSR)

       Súťažný poriadok pre súťaže podľa pravidiel World Archery platný od 1.1.2016

              Vykonávací pokyn pre kontrolu lukostreleckého náradia

              Vykonávací pokyn pre stavbu trate a cvičnej strelnice

              Metodická pomôcka - Ceremoniál vyhlasovania víťazov

              Tlačivo - Žiadosť o riešenie vnútorného sporu vrámci SLA 3D


Zápisnice z Výročnej členskej schôdze SLA 3D:

           25.10.2015 Zápisnica z VČS

           17.11.2016 Zápisnica z VČS

           17.11.2017 Zápisnica z VČS

           18.11.2018 Zápisnica z VČS

                                  Príloha č.1 - Navrhovaná zmluva medzi HDH IAA a SLA 3D o usporiadaní ME HDH IAA 2019.pdf

                                  Príloha č.2 - Správa o hospodárení 2018.pdf

                                  Príloha č.3 - Revízna správa.pdf

                                  Príloha č.4 - Vzor správy technického delegáta.pdf

                                  Príloha č.5 - Návrh rozpočtu rok 2019.pdf

                                  Príloha č.6 - Prezentácia plesu lukostrelcov 2019 od ŠK Orlík Sliač.pdf

             17.11.2019 Zápisnica z VČS

                                  Príloha 1 - VČS 2019 - Správa o hospodárení SLA 3D za rok 2019.pdf

                                  Príloha 2 - VČS 2019 - Návrh rozpočtu pre rok 2020.pdf

                                  Príloha 3 - VČS 2019 - jednotlivé hlasovania počas VČS.pdf

                                  Príloha 4 - Revízna správa

                                  Príloha 5 - VČS 2019 - štatistika návštevnosti SP 2018-2019 a nástrely.pdf

             17.11.2020 Zápisnica z VČS

                                 Príloha č. 1. zápisnice VČS - Správa o činnosti SLA 3D 2020.pdf

                                 Príloha č. 2. zápisnice VČS 2020 - Správa o hospodárení SLA 3D za rok 2020.pdf

                                 Príloha č. 3 zápisnice VČS - Revízna správa - Jozef Matejov.pdf

                                 Príloha č. 4. zápisnice VČS - Plán činnosti SLA 3D 2021.pdf

                                 Príloha č. 5. zápisnice VČS - Plán rozpočtu 2021.pdf

                                 Príloha č. 6. zápisnice VČS - Hodnotiace správy SP2020.pdf

                                 Príloha č. 7. zápisnice VČS Kalendár súťaží 2021.pdf

              17.11.2021 - Zápisnica z VČS.pdf

                                 Príloha č.1 - VČS - Správa o činnosti SLA 3D 2021.pdf

                                 Príloha č.2 - VČS - Správa o hospodárení SLA 3D za rok 2021.pdf 

                                 Príloha č.3 - Správa o kontrole hospodárenia.pdf

                                 Príloha č.4 - VČS - Plán činnosti SLA 3D 2022.pdf

                                 Príloha č.5 - Plán rozpočtu SLA 3D 2022.pdf

                                 Príloha č.6 - VČS Kalendár súťaží 2022.pdf

                                 SLA3D VČS 2021 Prezenčná listina a záznam o hlasovaní - Hlasovanie.pdf


Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D:

                      2016

                                 27.12.2016 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D     
                                               Prílohy:  Cenník inzercie, Formulár na zverejnenie súťaže

                      2017                              

                                12.3.2017 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D   
                                               Prílohy: Pravidlá HDH-IAA vrátane národných úprav,  Bodovacia tabuľka pre SP

                                 27.10.2017 Zápisnica predsedníctva SLA3D

                     
                      2018                              

                                 25.10.2018 Zápisnica predsedníctva SLA3D


                      2019                              

                                 12.10.2019 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D - Horná Ves.pdf
                                               Prílohy: Zoznam členov SLA 3D k 12.10.2019

                                 03.12.2019 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D - Piešťany.pdf
                                               Prílohy:  2019 - Ciele a plán činnosti SLA3D od roku 2019


                      2020                              

                                23.01.2020 Zápisnica-zasadania-predsednictva-sla3d.pdf

                                5.3.2020 Zápisnica zo zasadania predsedníctva SLA3D

                                2020-04-21-zapisnica-zasadania-predsednictva-sla3d-korona-opatreniaaktualizaciaoverene.pdf

                                2020-05-28 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D_overená.pdf

                                               Prílohy:  Príloha č. 1 - Zmluva o poskytnutí dotácie pre SLA 3D.pdf

                                                             Príloha č. 2 - Zoznam 121 aktívnych športovcov do 23 rokov z roku 2019.pdf

                                                             Príloha č. 3 - Dodatkový rozpočet na základe pridelenia dotácie 2020.pdf

                                                             Príloha č.4 - 2020 Hodnotiaci formulár - Slovenský pohár.xlsx

                                2020-06-04 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D-overená.pdf

                                               Prílohy:  SLA_3D_smernica_pre_obstaravanie_2020_v0.2.pdf 
                                                                                   SLA3D-priloha_1_k_smernici o obstaravani_dopyt.doc 
                                                                                   SLA3D-priloha_2_k_smernici o obstaravani_protokol.doc

                                                             Smernica-pre-vykonnostne-triedy-sla3dv10.pdf

                                                             Vykonávací predpis na použitie poukážok pre aktívnych športovcov do 23 rokov
                                                             SLA3D - Obstarávanie 3D terče - final.doc

                                2020-07 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D_overena.pdf

                                                 Prilohy:   SLA3D-Metodická pomôcka, ako usporiadať SP a na nič nezabudnúť.pdf

                                2020-09 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D-overena.pdf

                                2020-11 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D-overena.pdf


                      2021                              

                              2021-02 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D-overená.pdf

                                                 Prílohy:  Súťažný poriadok 2021 - na súťaže v pôsobnosti SLA 3D.pdf    

                                                               2021 - zoznam108 mladých športovcov s nárokom na poukážky zdarma.xlsx            

                             

                            2021-03 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D_overená.pdf

                                                Prílohy:  Súťažný poriadok 2021 - na súťaže v pôsobnosti SLA 3D_v2.1.pdf

                                                              SLA3D-smernica pre Výkonnostné triedy SLA3D_v1.1.pdf

                                                              Smernica CTM SLA 3D.pdf                

                            2021-07 Zápisnica zasadania predsedníctva-overena.pdf  

                            2021-09 Zápisnica zasadania predsedníctva SLA3D-overena.pdf

              Zoznam rozhodcov SLA 3D s platným osvedčením:

                                Zoznam rozhodcov SLA 3D 2020-2021.pdf


Formuláre na zverejnenie súťaže: 


Bodovačky: 

Vzorová bodovacia tabuľka (bodovačka) pre Slovenský pohár (organizátori si bodovačku stiahnu v Exceli, dopíšu v počítači dátum, miesto konania súťaže a vytlačia na súťaž - pre každého strelca 2 "bodovačky". Tlačí sa na hrubší papier, nie na kancelársky!:  Bodovačka Slovenský pohár 2021.xlsx Bodovačka Slovenský pohár 2021.pdf


Vzorová bodovacia tabuľka (bodovačka) pre súťaže podľa pravidiel World Archery - streľba na 2 šípy (organizátori si bodovačku stiahnu v Exceli, dopíšu v počítači názov súťaže, dátum, miesto konania súťaže a vytlačia na súťaž":  Bodovačka na súťaž na 2 šípy, max. 32 terčov.xlsx 


Manuál na tvorbu skupín, Metodická pomôcka, ako usporiadať Slovenský pohár: 

Manuál na odporúčaný postup tvorby skupín pre Slovenský pohár SLA 3D:   manual-tvorba-skupin-pre-sp-alebo-ako-za-2-hodiny-urobit-skupiny-spravne.pdf

Metodická pomôcka - ako usporiadať Slovenský pohár a na nič nezabudnúť:   SLA3D-Metodická pomôcka, ako usporiadať SP a na nič nezabudnúť.pdf


Logo SLA 3D: 

Logo SLA 3D je možné používať iba vo farbách a variantoch, ktoré sú dovolené. Logo je možné použiť na materiály spojené so súťažami organizované pod záštitou SLA 3D (SP/MSR) - napr. medaile, poháre apod. Taktiež na klubových tričkách členských klubov SLA 3D atď.

Materiály pre grafikov:
Manuál použitia loga SLA 3D - varianty zobrazenia, ochranné zóny, použité farby atď.

SLA 3D - logo RGB - CMYK - kompletné podklady, v prípade problémov so stiahnutím súboru kontaktujte s požiadavkou info(zavináč)archery3d.sk
Majetok a materiál SLA 3D:

3D terče a ostatný materiál sa bezplatne požičiava organizátorom súťaží, ktoré sú spoluorganizované s SLA 3D (Slovenský pohár, MSR, GP HDH IAA).
Súťažné kolíky sa bezplatne požičiavajú na všetky súťaže v pôsobnosti SLA 3D (napr. 3D West Cup, Južná 5ka, Stredoslovenský pohár).
Evidenciu majetku vykonáva správca majetku SLA 3D,  od roku 2020 je ním Jana Harabinová.


Zoznam majetku a materiálu: 

 • 3D terče podľa zoznamu nižšie
 • 3 ks terčovnica 100x100xmin.22 cm s EP insertami
 • 300 kolíkov (100x modrý, 100x červený, 100 biely)
 • 1x rýchlomer + stojan
 • 2x lupa pre hlavného rozhodcu
 • 2x krúžok na kontrolu BB lukov pre hlavného rozhodcu
 • 2x stopky pre hlavného rozhodcu
 • 20 ks reflexné vesty SLA 3D (vesty pre riaditeľa preteku, hlavného rozhodcu, organizátorov, veliteľa strelnice, fotografa)
 • 3x alkohol tester (2 ks Alkohol tester BACtrack S80 Pro - s náhubkami, 1 ks Alkohol tester BLACK/WHITE, digitálny bez potreby náhubku)
 • výsledková tabuľa na finále MSR + stojan + terčíky s bodovými hodnotami 2 sady + obal
 • 2x zástava jednostranná SLA 3D 100x62,5cm (jedna jednostranné púzdro, jedna obojstranné púzdro)
 • zástava na plastovú tyč SK 2ks, po 1 kuse: CZ, AT, HU, PL


Zoznam 3D zvierat: 


Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba