Milí priatelia lukostreľby,


Radi by sme vás opäť poprosili o podporu mladých 3D lukostrelcov prostredníctvom darovania 2% daní. Túto podporu využijeme na pre našich mladých talentovaných lukostrelcov v rámci Centra talentovanej mládeže pri SLA 3D - formou lepšieho materiálneho a technického vybavenia počas sústredení, ako aj možnosťou väčšieho počtu sústredení, či finančnej pomoci pri reprezentácií v zahraničí. 

Za vašu pomoc touto formou veľmi pekne ďakujeme!


Vopred veľmi pekne ďakujeme za každý príspevok, či to bude malá, či väčšia čiastka! A ak nemôžete darovať Vy, skúste sa spýtať svojich známych, ktorí by nás mohli takto podporiť.NA ČO VYUŽIJEME?

V SLA 3D chceme príspevok z 2% využiť pre naše deti a pre rozvoj Centra talentovanej mládeže pri SLA 3D, najmä na:
* lepšie materiálne a technické vybavenia počas sústredení
* zvýšiť počet sústrední (napr. náklady na jedno víkendové sústredenie je okolo 900 EUR - a to všetci tréneri pracujú zdarma)
* prípadná pomoc pri reprezentácií v zahraničí


Vopred veľmi pekne ďakujeme za každý príspevok, či to bude malá, či väčšia čiastka! A ak nemôžete darovať Vy, skúste sa spýtať svojich známych, ktorí by nás mohli takto podporiť. Stačí mu poslať tlačivo, ktoré nájdete nižšie.


Popis krokov pre venovanie 2% z dane:


#### ZAMESTNANCI:

- Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov v roku 2022 a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania.

- Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Tlačivo:

- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vypíšte na tomto tlačive: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 sla3d.pdf

- Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska (stačí poslať aj poštou, prípadne osobne).#### PODNIKATELIA, FIRMY:

- Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.


ÚDAJE:

Toto sú údaje, ktoré sa vpisujú do tlačív, či daňových priznaní (zdroj: https://www.notar.sk/poberatel/?actId=636bc1e1113df30cf6a1728f):

IČO: 36075809

Názov: Slovenská lukostrelecká asociácia 3DEšte raz ĎAKUJEME!

PredsedníctvoSLA3D.

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba