Sútaže
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D spoluusporadúva, alebo pod jej záštitou sa konajú nasledovné súťaže: Slovenský pohár SLA 3D a Majstrovstvá Slovenska SLA 3D.
Sú organizované podľa jej bezpečnostných, športových a organizačných štandardov.

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D nenesie žiadnu zodpovednosť za ďalšie podujatia, ktoré sú uvedené v tomto kalendári. Zodpovednosť za tieto podujatia má organizátor. Organizátori týchto podujatí sú povinní dodržiavať bezpečnostné, športové a organizačné štandardy SLA 3D.

Súťažná séria:
15
September
Detská 3D tímovka pre radosť ♥
15.09.2021 - 15.09.2021 Bojná
18
September
SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2021 - 7.kolo
18.09.2021 - 18.09.2021 Dechtice
SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D (najvyššia súťažná séria SLA 3D)
25
September
Memoriál Jožka Ďugela ml. 2021
25.09.2021 - 25.09.2021 Varín
25
September
Stredoslovenský Pohár 2021 - 6.kolo
25.09.2021 - 25.09.2021 Dobšiná
Stredoslovenský pohár 2021 (regionálna súťaž.séria v pôsobnosti SLA 3D)
26
September
Južná Päťka 2021 - 6.kolo FINÁLE
26.09.2021 - 26.09.2021 Hurbanovo
Južná Päťka 2021 (regionálna súťaž.séria v pôsobnosti SLA 3D)
2
Október
Pohár Košického kraja 2021 - 5.kolo
02.10.2021 - 02.10.2021 Košice Poľov
Pohár Košického kraja
2
Október
3D West Cup 2021 - 7.kolo FINÁLE
02.10.2021 - 02.10.2021
3D West Cup (regionálna súťaž.séria v pôsobnosti SLA 3D)
9
Október
SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2021 - 8.kolo FINÁLE
09.10.2021 - 09.10.2021 Sklabinský Podzámok
SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D (najvyššia súťažná séria SLA 3D)
16
Október
Stupavská jesenná 2021
16.10.2021 - 16.10.2021 Lozorno
16
Október
Stredoslovenský Pohár 2021 - 7.kolo FINÁLE
16.10.2021 - 16.10.2021
Stredoslovenský pohár 2021 (regionálna súťaž.séria v pôsobnosti SLA 3D)
Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba