Jesenné 3D na brehu Dunaja
05.11.2017 - 05.11.2017     Zlatná na Ostrove    

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D nenesie žiadnu zodpovednosť za toto podujatie, keďže nemá dosah nad kontrolou dodržiavania všetkých pravidiel, predpisov a štandardov. Zodpovednosť za toto podujatie nesie organizátor. Organizátor uvedeného podujatia je povinný dodržiavať bezpečnostné, športové a organizačné štandardy SLA 3D a je si vedomý následkov ich porušenia.

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 03.11.2017 - 23:55, online odhlásenie je možné len do 03.11.2017 - 23:50
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 200

Organizátor:

SZIU
Organizátor - Attila Szabó, 0905 454793 – Attila Szabó, 0905 979736 – Attila Száraz, infolegolas@legolas.sk
Riaditeľ súťaže - Attila Szabó
Hlavný rozhodca - Attila Száraz

Adresa:

Zlatná na Ostrove, breh Dunaja

Mapa:

GPS: 47.75341, 17.98891


Otvoriť mapu

Pravidlá:

1.           Vekové kategórie:

Deti do 12 rokov (rok nar. 2005 a ml.), spojené do 2 divízií: klasický luk a kladkový luk. Odmenení budú všetci účastníci tejto vekovej kategórie

Kadet 13-17 rokov (nar. 2000 – 2004)

Senior (dospelí) 18 - 49 rokov

Veterán 50+ (podľa SLA3D)

2.           Rozdelenie do skupín je svojvoľné pri registrácii, ale organizátor má právo podľa zváženia prerozdelovať skupiny. Dospelý strelec môže robiť doprovod maximálne trom deťom.

3.           Skupina zvolí vedúceho skupiny ktorý má za úlohu vyplňovanie bodovačiek. Bodovačky treba vyplňiť presne a čitateľne a to všetky údaje (meno, kategória, divízia, pohlavie, číslo skupiny). Chybne alebo neúplne vyplnené bodovačky nebudú zaradené do vyhodnotenia. Po ukončení súťaže vedúci spočíta body a dá prekontrolovať strelcovi. Strelec so svojim podpisom preberie zodpovednosť za správnosť počtov. Strelec za úplne vyplnenú bodovačku dostane lístok na obed.

4.           Trať pozostáva z 24 3D terčov, v prípade väčšieho počtu účastníkov organizátor doplní trať o ďalšie 3D terče podľa potreby. Malé zvieratá budú vyložené po dve, pričom sa strieľa do jedného oba šípy. Strelec stojaci vľavo od kolíka do ľavého, vpravo do pravého. Inak sa počíta strela ako 0 bodov. Je neprípustné počas súťaže strieľať na terče ďalší šíp! Takýto súťažiaci môže byť organizátorom preteku diskvalifikovaný.

5.           Na značenie miesta streľby sa používajú kolíky troch farieb: biely, modrý a červený. Vzdialenosti kolíkov a poloha strelca podľa divízií a ketegórií:

Biely kolík (min. 5m – max. 15m)

                                       Deti (klasický luk)

Modrý kolík (min. 5m – max. 30m)

                                       Deti kladkové luky, OL                               

                                       Kadeti – BB, TRRB, TRLB, PBHB

                                       Seniori – BB, TRRB, TRLB, PBHB

                                       Veteráni – BB, TRRB, TRLB, PBHB

Červený kolík (min. 10m – max. 50m)

                                       Kadeti – OL, CU, HU, CRB

                                       Seniori – OL, CU, HU, CRB

                                       Veteráni – OL, CU, HU, CRB

6.           BB, PBHB, TRLB a TRRB strielajú po 2 šípy na každý terč, oba majú rovnakú hodnotu (11, 10, 8, 5, 0). HU, CU a CRB strieľa jeden šíp na každý terč. Od jedného kolíka strieľajú vždy dvaja súťažiaci naraz. Postoj pri kolíku – do 1m vľavo, vpravo a dozadu. Súťažiaci sa nemusí kolíka dotýkať, nesmie však stáť pred kolíkom. Strieľa sa od červeného kolíka postupne k terču.

7.           Vyhľadávanie šípov a fotografovanie je povolené len v prípade, pokiaľ  to nezdržuje ďalšiu skupinu. Nájdené cudzie šípy je potrebné odovzdať po preteku organizátorovi preteku.

8.           Pred pretekom a počas neho sa zakazuje konzumácia alkoholu, pri podozrení organizátor preverí strelca a ak zistí, že je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, okamžite ho diskvalifikuje z preteku bez nároku na vrátenie štartovného. (podľa SLA3D)

9.           V kategóriách s viac ako piatimi strelcami sa udeľuje aj pohár pre víťaza. Budú vyhodnotené a odmenené všetky deti.

 10.         Po súťaži a po obede do vyhodnotenia šikovnostné hry za vecné ceny. Šikovnostné preteky sa vyhodnocujú zvlášť.   

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 0,00€

Program:

Registrácia: 8.00 – 9.30

Zahájenie: 9.30 – 10.00

Štart súťaže: 10.00

Obed: od 14.00

 Vyhodnotenie: 16.00

Ocenenie:

Pre prvých troch v každej kategórii patrí medaila a diplom. V kategóriách s viac ako piatimi strelcami sa udeľuje aj pohár pre víťaza. Budú vyhodnotené a odmenené všetky deti.

Ubytovanie:

Iné:

Na mieste preteku bude prístupný bufet.

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba