Máme nový Súťažný poriadok 2023! Prebehlo 1.zasadanie predsedníctva SLA 3D v roku 2023

Rád by som Vás informoval o zasadaní predsedníctva SLA 3D zo dňa 2.2.2023.

Zápisnicu aj všetky prílohy zasadania nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia.

Program bol naozaj veľmi bohatý a obsiahly, základné informácie nájdete tu: Zápisnica na stiahnutie tu: https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2023-02-zapisnica-zasadania-predsednictva-sla3doverena.pdf

PROGRAM:

 1. Otvorenie, schválenie programu 1
 2. Informácia o činnosti v SLA 3D od ostatnej VČS 2
 3. Prijatie nových členských klubov 4
 4. Informácia o kontrole majetku a terčov SLA 3D, vyradenie terčov 5
 5. Pravidlá HDH IAA pre rok 2023 7
 6. Súťažný poriadok SP a MSR 2023 8
 7. Smernica pre výkonnostné triedy SLA 3D 9
 8. Zmena členov výboru CTM 10
 9. Návrh metodiky na výber Lukostrelca SLA 3D roku 2022 11
 10. Zaradenie súťažných sérií medzi súťaže, na ktorých je možné získať 4. a 5.VT. 14 Riaditelia súťažných sérií sa písomne zaviazali pre jednotlivé súťaže, že: 14
 11. Úprava Smernice CTM 15
 12. Ostatné, diskusia 15

Čo bolo najdôležitejšie?


Pomocou týchto schválených dokumentov môžeme začať bez problémov novú súťažnú sezónu, všetko potrebné je pripravené a schválené.

Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D on feb 07, 2023

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba