2. zasadanie predsedníctva SLA 3D v roku 2023

Rád by som Vás informoval o zasadaní predsedníctva SLA 3D zo dňa 10.5.2023.

Zápisnicu aj všetky prílohy zasadania nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia.

Zápisnica na stiahnutie v PDF: https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2023-05-zapisnica-zasadania-predsednictva-sla3d.pdf

PROGRAM:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Informácia o činnosti v SLA 3D od ostatného zasadania predsedníctva
 3. SCHVÁLENIE ČLENOV CTM pre rok 2023
 4. Prijatie nových členských klubov
 5. Smernica na ochranu osobných údajov - aktualizácia
 6. Smernica pre obstaranie - aktualizácia
 7. Otvorenie diskusie – fajčiari nedodržiavajúci pravidlá
 8. Pravidlá podpory účasti športovcov – členov SLA 3D na ME HDH IAA 2023
 9. Úprava rozpočtu SLA 3D
 10. Ostatné, diskusia

Čo bolo najdôležitejšie?

 • SLA 3D ide podporovať najvýkonnejších športovcov pri štarte na ME HDH IAA v Rumunsku - preplatí štartovné aj ubytovanie s raňajkami (informáciu upresníme v ďalšom príspevku v priebehu najlbližších dní).
 • máme tri nové členské kluby: Skupina Historickej Lukostreľby VINEDI, Športovolukostrelecký klub Šarišské Michaľany a Slovenský klub loveckej lukostreľby Slovakbowhunting pri SPK
 • schválili sme 18 členov Centra talentovanej mládeže
 • upravil sa rozpočet na základe vyššej vybavenej dotácie, zvýšili sa položky:
  • Nákup časomiery
  • Podpora športovcov na ME HDH IAA (štartovné, ubytovanie)
  • Podpora organizátora ME HDH IAA 2025 – nákup materiálu 3D terče
  • Viac 3D terčov do SLA 3D
  • Upgrade stránky archery3d.sk
  • Propagačné materiály
  • Propagačné video na SLA 3D a 3D lukostreľbu

Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dianie v SLA3D, Komunikačná komisia on máj 11, 2023

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba