1. zasadanie predsedníctva SLA 3D v roku 2022

Vážení členovia SLA 3D!

Rád by som Vás informoval o zasadaní predsedníctva SLA 3D zo dňa 25.1.2022.

Zápisnicu aj všetky prílohy zasadania nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia.

Zápisnica na stiahnutie TU...

PROGRAM:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Informácia o činnosti v SLA 3D od ostatnej VČS
 3. Vykonávací pokyn pre vyraďovanie terčov
 4. Informácia o kontrole majetku a terčov SLA 3D, vyradenie terčov v zmysle prijatého predpisu
 5. Pravidlá HDH IAA pre rok 2022
 6. Súťažný poriadok SLA 3D - 2022
 7. Nákup merača rýchlosti a váhy
 8. Zmena člena výboru CTM
 9. Ostatné, diskusia

Čo bolo najdôležitejšie?

 • po kontrole terčov v majetku SLA 3D sme zistili, že sa nič nestratilo, 4 terče sme vyradili a rozdelili do našich klubov
 • oboznámili sme sa o nových pravidlách HDH IAA (chystám informovať o najdôležitejších zmenách v osobitnom príspevku) PRAVIDLÁ HDH IAA 2022 na stiahnutie TU
 • schválili sme nový Súťažný poriadok SLA 3D 2022 - (po niekoľko týždňovej možnosti klubov a predsedníctva na pripomienkovanie)SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLA 3D 2022 na stiahnutie TU
 • Peter Michlík bude členom Výboru CTM

Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité, Organizačná komisia on jan 26, 2022

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba