Zasadanie predsedníctva SLA 3D vo Varíne

Vážení lukostrelci,

Dňa 12.3.2017 prebehlo zasadanie predsedníctva SLA 3D. Niekoľkohodinové pracovné stretnutie sa uskutočnilo v srdečnej atmosfére na chate vo Varíne u nášho predsedu Jožka Ďugela.

Medzi hlavné body nášho stretnutia patrilo schválenie prekladu pravidiel HDH-IAA a dotiahnutie národných úprav.

Ďalej sa schválila koncepcia financovania medailí a pohárov pre MSR a SP z rozpočtu SLA3D, prijal sa postup pri zabezpečovaní rozhodcov pre súťaže SP a iné dôležité body.

Zápisnicu zo zasadania predsedníctva so všetkými bodmi programu nájdete na stránke: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia .

Prílohou zápisnice sú pravidlá HDH-IAA s národnou úpravou a vzor bodovacej tabuľky (bodovačky) pre kolá SP

Peter Málek - predseda komunikačnej komisie

publikované: 13.3.2017

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D, Komunikačná komisia on mar 13, 2017

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba