CTM - CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE PRI SLA 3D


Milí mladí talentovaní lukostrelci, ich rodičia a tréneri! 

Táto sekcia je špeciálne venovaná najtalentovanejším mladým športovcom vo veku 13-23 rokov, ktorí majú ambície sa naďalej zdokonaľovať v lukostreľbe . Za týmto účelom v roku 2021 predsedníctvo SLA 3D  schválilo  činnosť  Výboru CTM, ktorý od roku 2021 zabezpečuje  prácu s mládežou v Centre talentovanej mládeže pri SLA 3D (CTM pri SLA 3D).  

(Foto :7.5.2022 sústredenie Varín ,J.Harabinová autor )

Účel CTM pri SLA3D. 

Máme veľa kvalitných mladých športovcov a našim cieľom je podporiť ich v ich snažení, posunúť ďalej znalosti praktické i teoretické tak, aby sme vychovali budúcich reprezentantov SR v 3D lukostreľbe. S finančnou a materiálnou podporou SLA 3D  poskytuje CTM sústredenia, počas ktorých sa  venujeme  intenzívnej príprave ( športovej , technickej i mentálnej) vybraným športovcom zaradeným do CTM.

Ako sa stať športovcom zaradeným do CTM pri SLA 3D?


 1. Prvou podmienkou je pridelenie aspoň 3. výkonnostnej triedy ( 3.VT). Pozrite si preto svoje minuloročné výkony a ak máte nárok na 3. výkonnostnú triedu, tak o ňu urýchlene požiadajte.

 • Ako získam výkonnostnú triedu?  
  • Všetky VT možno priznať za výsledok dosiahnutý na Slovenskom pohári SLA 3D, MSR SLA 3D, na Majstrovstvách sveta / Európy a Grand Prix podľa pravidiel HDH IAA. 5. a 4.VT je možné získať, okrem vyššie uvedených súťaží, aj na vybraných súťažiach v pôsobnosti a pod záštitou SLA 3D (t.j. 3D West Cup, SSP, Južná 5ka).
  • Zjednodušene povedané: pozriem si vo svojom profile v časti súťaže výsledky za posledných 18 mesiacov priemery a pokiaľ nájdem aspoň 3 priemery , ktoré spĺňajú  aspoň jednu  z VT ( viď tabuľka) , stiahnem si tlačivo ziadost-o-schvalenie-vt.doc  , vypíšem ho a pošlem na  e-mailom na adresu vt@archery3d.sk,
  • Celú smernicu nájdete tu: Smernica pre Výkonnostné triedy SLA 3D 
 1. Druhou podmienkou je vek 13-23 rokov a členstvo v SLA 3D, preto ak ešte nemáte uhradené členský poplatok urýchlene ho uhraďte.
 2. Do tretice, ak vám prišlo schválenie aspoň 3.VT , tak je potrebné vypísať prihlášku o zaradenie do CTM, ktorú si stiahnete tu: CTM pri SLA3D -  prihláška 
 3. Po potvrdení o prijatí si následne uchádzač vybaví do prvého sústredenia potvrdenie od lekára, ktoré si môžete stiahnuť aj tu : lekárske potvrdenie - vzor.

VT pre kadetov sú nasledovné:

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 15.03. na email: ctm@archery3d.sk

Výbor CTM po 15.03. daného roku posúdi všetky prihlášky žiadateľov pre zaradenie do CTM, a vybraných uchádzačov následne prepošle na schválenie predsedníctvu SLA 3D, ktoré do 31.03.daného roku vydá potvrdenie o schválení prijatých uchádzačov. CTM následne informuje prijatých záujemcov jednak o prijatí a rovnako o následných aktivitách CTM (napr. termínoch sústredení a pod.).


Súčasní členovia 

Podľa  Smernice CTM pri SLA3D, článok 4.1. Členstvo v CTM je na dobu určitú :
Členstvo športovcov v CTM je od kalendárneho roku 2023 na dobu určitú s platnosťou na jeden rok. To znamená , že každému športovcovi prijatému do CTM zaniká členstvo k 31.12.daného roku a musí si podať pre prijatie do CTM v nasledovnom roku opätovne novú žiadosť.

NOVÍ ČLENOVIA pre rok 2023  BUDÚ PRETO UVEREJNENÍ PO 31.03.2023:)


Členovia výboru CTM pri SLA 3D:

 • Jana Harabinová
 • Jana Bejticová
 • Róbert Paškuliak
 • Miriam Eliášová
 • Marián Antal
 • Martin Karas
 • Nandy Kocsis

Riadiace a pomocné dokumenty :

Kontakt: email: ctm@archery3d.sk, tel. 0908 737 634AKTIVITY CTM pri SLA 3D  V ROKU 2023:

Plánované dátumy možných celodenných sústredení : 

sobota : 27.5.2023 

sobota : 24.6.2023

sobota : 15.7.2023   

sobota : 26.8.2023 

sobota : 30.9.2023 

REALITA: 

1.  celodenné sústredenie CTM pri SLA 3D 2023

 • termín : sobota : 27.5.2023 
 • miesto: Teplička nad Váhom 01301, Lukostreľnica LK REFLEX
 • inštruktori : Martin Karas, Róbert Paškuliak, Jana Harabinová, Mirka Eliášová, Pavol Ďurec-ext. hosť.tréner 
 • krátky popis: V krásnom prostredí žilinskej Lukostreľnice Reflex sa konalo 1.celodenné sústredenie CTM. Okrem kontroly techniky u jednotlivých zverencov, sme si zopakovali , ako je dôležité starostlivosť o naše svaly, nechýbala rozcvička, strečing i ukážka vizualizácie. Naši milí 2 hostia : Katka Hudecová nám ukázala , ako ľahko sa dá opravovať či vyrábať tetiva aj doma, a výborný a skúsený tréner OL Pavol Ďurec poskytol cenné rady OL lukostrelcom. Ďakujeme všetkým trénerom , že si našli čas a prišli a najmä za cenné rady, ktoré odovzdávali účastníkom CTM .
 • rozpočet : Suma spolu 237,70€ (zahrňuje celodenný prenájom lukostreľnice , občerstvenie  a cestovné náklady inštruktorov, papierové terče).

(foto: 27.5.2023, Teplička nad Váhom ,J. Harabinová autor )

2.  celodenné sústredenie CTM pri SLA 3D 2023

 • termín : sobota : 24.6.2023 
 • miesto: futbalové ihrisko, Hajná Nová Ves
 • krátky popis : Bohužiaľ pre vysokú chorobnosť mnohých účastníkov CTM sa nakoniec sústredenie nekonalo.
 • rozpočet : 0,00 €


3.  celodenné sústredenie CTM pri SLA 3D 2023

 • termín : sobota : 15.7.2023
 • miesto: Parkúr Hohenau, AT.
 • inštruktori : Martin Karas, Róbert Paškuliak, Jana Harabinová, Július Griga, Martin Mackoc-ext. hosťujúci doprovod 
 • krátky popis: Ako najlepšie si overiť lukostrelecké schopnosti ako na dobrom parkúre a preto sme zvolili ten, kde väčšina účastníkov ešte nebola  a túžila si zastrielať. Krásne udržiavaný parkúr s množstvom neobvyklých 3D terčov potešil všetkých účastníkov sústredenia. Aj počasie si povedalo, že priloží ruku k dielu a zistí, či vieme bojovať aj s horúčavami. 
 • rozpočet : Suma spolu 344,00 € (zahrňuje prenájom 2x minibus, phm, občerstvenie) 

(foto:15.7.2023, Hohenau,J. Harabinová autor )

4.  celodenné sústredenie CTM pri SLA 3D 2023

 • termín : sobota : 26.8.2023 
 • miesto: lukostrelecký Parkúr Bojná
 • krátky popis : 26.8.2023 vysoká prázdninová  rozcestovanosť účastníkov CTM bola príčinou odloženia sústredenia na iný termín .
 • rozpočet : 0,00 €

5.  celodenné sústredenie CTM pri SLA 3D 2023

 • termín : sobota : 30.09.2023
 • miesto: Varín  - Memoriál J.Ďugela ml./ Moravany nad Váhom  - Marwan 2023.
 • krátky popis : V tento deň sa konali až 2 mimoriadne obľúbené súťaže, preto sme si svoje lukostrelecké schopnosti vyskúšali podľa chuti( tradičná lukostreľba v okolí hradu na netradičné terče , alebo celkom náročná trať vo Varíne).
 • rozpočet : 0,00 €


Účastníci CTM pri Sla3D pre rok 2023


p.č.
Dátum zaevidovania prihlášky
Priezvisko
Meno
Číslo licencie
Vek
Kategória
Divízia
VT*
Lekárska prehliadka
tréner
Klub
1
19.02.2023
Griga
Matúš
SVK1713
17
m
TRRB
III.VT

Jozef Ďugel
LK Varín
2
21.02.2023
Karas
Tomáš
SVK1142
14
m
HU
I.VT

Martin Karas
LK Topoľ
3
22.02.2023
Mlinkovič
Alex
SVK1112
17
m
OL
3.VT

Edita Mlikovičová
LK Hubert
4
22.02.2023
Kočiš
Dárius
SVK0853
18
m
CU
3.VT

Ferdinand Kočiš
LK Nimród VK
5
24.2.2023
Šulek
Pavol
SVK1475
13
m
OL
2.VT

P.Šulek
LK Divín
6
27.2.2023
Bejtic
Róbert
SVK1290
17
m
HU
1.VT

Peter Vilím
LK Dobšiná
7
28.2.2023
Macko
Matúš
SVK2115
14
m
TRRB
2.VT

Martin Karas
LK Topoľ
8
3.3.2023
Mala
Matej
SVK0884
17
m
BB
3.VT

Diana Gúrová
ŠK Orlík Sliač
9
04.03.2023
Málková
Lea
SVK0659
17
z
OL
2.VT

-------
HH3D
10
07.03.2023
Kamenická
Karin
SVK0770
15
z
CU
II.VT

Peter Michlík
LK Spišské Vlachy
11
07.03.2023
Varga
Maté Larion
SVK2248
16
m
CU
MS.VT

--------
Spolok priateľov lukostrel'by Baka
12
08.03.2023
Richtárech
Juraj
SVK1005
16
m
OL
1.VT

Pavol Durec
LK Turiec
13
12.3.2023
Pokraj
Manuel
SVK2317
15
m
CU
MS.VT

Jozef Ďugel
LK Varín 3D
14
12.3.2023
Mazáňová
Veronika
SVK2225
14
z
TRRB
2.VT

Katka Žitňanská
Lukostreľba pre radosť
15
20.2.2023
Klasová
Jana
SVK2001
17
z
OL
II.VT

---------
Ivánska lukostrelecká družina
16
14.3.2023
Šebest
Natanael
SVK2032
17
m
PBHB
2.VT

Jana Harabinová
LK Epirus
17
15.3.2023
Šiagi
Igor
SVK1273
15
m
BB
3.VT

Diana Gúrová
ŠK Orlík Sliač
              18
                       30.09.2023
Díťetová
Nella
SVK2221
                 14
z
HU
3.VT

Martin Karas
LK Topoľ
* rímske číslovanie  - pôvodná VT
*alfanumerické číslovanie - nová VT

AKTIVITY CTM pri SLA 3D  V ROKU 2022: 

1. víkendové sústredenie CTM pri SLA 3D 2022

 • termín:  máj 2022 (06.05.-08.05.2022)
 • miesto: Varín (chata Fatranka)
 • ako prebiehalo sústredenie si môžete prečítať tu :

(foto: 08.05.2023, sústredenie Varín ,J. Harabinová autor )


Rozpočet
1.sústredenie / Varín / 6.- 8. máj 2022
Jana Harabinová,  Róbert Paškuliak , Jozef Ďugel,           Mirka Eliášová


externí školitelia: Jaroslav Židek Juraj Pagáčik Pagáčik st. športový tréner boxu Mian Harabin
2022

výdaje
spolu
poznámky

strava + ubytovanie
120,00 €

3 osoby( JH+Mirka+externí školitelia)

spolu

120,00 €


rolka na papierový test
12,90 €

papierový test zapožičaný zdarma

8x papier 3D srnka
24,70 €
37,60 €


bločky
0,00 €
0,00 €
kompenzácia za objednaných trénerov

prenájom strelnice
100,00 €spolu

100,00 €


cestovné výkazy

53,00 €
53,00 €
max do 80 km od Varín

sumár spolu 2022
310,6
310,6


plán
400
89,4
ušetrené


2. víkendové sústredenie CTM pri SLA 3D 2022 - ZRUŠENÉ.

 • plánovaný termín:  september 2022 (09.09.-11.09.2022).
 • ZRUŠENIE: nízky počet prihlásených účastníkov, z dôvodu ubytovania sa na internáty.

3. víkendové sústredenie CTM pri SLA 3D 2022

(foto: 28.10.2022 sústredenie Varín ,J. Harabinová autor )

 

Prepočet
3.sústredenie / Varín /októberr 2022 (28.10.-30.10.2022)
Jana Harabinová                       Róbert Paškuliak                        


Jozef Bošanský                                   Dalibor Halík                        
2022

výdaje
spolu
poznámky

strava + ubytovanie
135,00 €

3 osoby 45*3

spolu

135,00 €


športové náradie požičanie
59,00 €prenájom strelnice
150,00 €spolu

209,00 €


cestovné výkazy
51,00 €

D.Halík

cestovné výkazy
53,00 €

J.Harabinová

cestovné výkazy
0,00 €

R.Paškuliak vzdal sa nároku

cestovné výkazy
45,00 €

J.Bošanský

spolu

149,00 €


sumár spolu 2022
493,00 €
493,00 €


plán
400,00 €
-93,00 €
prekročený rozpočet 10/2022

ušetrenie z 05/2022
89,40 €
-3,60 €
započítanie 10/2022+05/2022

ušetrenie z 09/2022
400,00 €
396,40 €
započítanie 10/2022+09/2022+05/2022AKTIVITY CTM pri SLA 3D  V ROKU 2021:

1. víkendové sústredenie CTM pri SLA 3D 2021

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba