SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

CTM - Centrum talentovanej mládeže pri SLA 3D


Milí mladí talentovaní lukostrelci, ich rodičia a tréneri! 

Táto sekcia je špeciálne venovaná najtalentovanejším mladým športovcom vo veku 13-23 rokov, ktorí majú ambície sa naďalej zdokonaľovať v lukostreľbe . Za týmto účelom v roku 2021 predsedníctvo SLA 3D  schválilo  činnosť  Výboru CTM, ktorý od roku 2021 zabezpečuje  prácu s mládežou v Centre talentovanej mládeže pri SLA 3D (CTM pri SLA 3D).  

(Foto :7.5.2022 sústredenie Varín ,J.Harabinová autor )

ÚČEL CTM pri SLA 3D: 

Máme veľa kvalitných mladých športovcov a našim cieľom je podporiť ich v ich snažení, posunúť ďalej znalosti praktické i teoretické tak, aby sme vychovali budúcich reprezentantov SR v 3D lukostreľbe.

S finančnou a materiálnou podporou SLA 3D  poskytuje CTM  niekoľko víkendových sústredení  (3-4 v roku), počas ktorých sa  venujeme  intenzívnej príprave ( športovej , technickej i mentálnej) vybraným športovcom zaradeným do CTM.

Ako sa stať športovcom zaradeným do CTM pri SLA 3D?

 1. Prvou podmienkou je pridelenie aspoň najnižšej - III. výkonnostnej triedy ( III. VT). Pozrite si preto svoje minuloročné výkony a ak máte nárok na výkonnostnú triedu, tak o ňu urýchlene požiadajte.
 • Ako získam výkonnostnú triedu?  
  • Všetky VT možno priznať za výsledok dosiahnutý na Slovenskom pohári SLA 3D, MSR SLA 3D, na Majstrovstvách sveta / Európy a Grand Prix podľa pravidiel HDH IAA. III.VT je možné získať, okrem vyššie uvedených súťaží, aj na vybraných súťažiach v pôsobnosti a pod záštitou SLA 3D (t.j. 3D West Cup, SSP, Južná 5ka).
  • Zjednodušene povedané: pozriem si vo svojom profile v časti súťaže výsledky za posledných 14 mesiacov priemery a pokiaľ nájdem aspoň 3 , ktoré spĺňajú  aspoň jednu  z VT ( viď tabuľka) , stiahnem si tlačivo Žiadosť o schválenie VT  žiadosť o schválenie VT.doc, vypíšem ho a pošlem na  e-mailom na adresu vt@archery3d.sk,
  • Celú smernicu nájdete tu: https://archery3d.sk/blog/vykonnostnetriedy, aktuálna smernica pre výkonnostné triedy klikni tu:
 1. Druhou podmienkou je vek 13-23 rokov a členstvo v SLA 3D, preto ak ešte nemáte uhradené členský poplatok urýchlene ho uhraďte.
 2. Do tretice, ak vám prišlo schválenie VT , tak  je potrebné vypísať prihlášku o zaradenie do CTM, ktorú si stiahnete tu: PRIHLÁŠKA DO CTM - na stiahnutie klikni TU:

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 15.03. na email: ctm@archery3d.sk

Výbor CTM posúdi prihlášky a splnenie podmienok na zaradenie do CTM, žiadosť následne dá na schválenie predsedníctvu SLA 3D. Potom budeme záujemcov kontaktovať a bližšie informovať o ďalších aktivitách CTM (napr. termínoch sústredení apod.).


Súčasní členovia ( akt.stav k 08.06.2022)NAPLÁNOVANÉ SPOLOČNÉ AKTIVITY CTM pri SLA 3D  V ROKU 2022: 

1. víkendové sústredenie CTM pri SLA 3D 2022

 • termín:  máj 2022 (06.05.-08.05.2022)
 • miesto: Varín (chata Fatranka)
 • prihlasovanie:  prihlasovací mail od CTM pri SLA3D výboru
 • informácie o platbe: 40€ , účet SLA 3D ( opäť súčasť prihlasovacích dokumentov)
 • pokyny na sústredenie : prihlasovací mail od CTM pri SLA3D výboru

(foto: 7.5.2022 sústredenie Varín ,J.Harabinová autor )


Rozpočet 1.sústredenie / Varín / 6.- 8. máj 2022Jana Harabinová,  Róbert Paškuliak , Jozef Ďugel,           Mirka Eliášová

externí školitelia: Jaroslav Židek Juraj Pagáčik Pagáčik st. športový tréner boxu Mian Harabin
2022
výdaje spolu poznámky

strava + ubytovanie 120,00 €
3 osoby( JH+Mirka+externí školitelia)

spolu
120,00 €

rolka na papierový test 12,90 €
papierový test zapožičaný zdarma

8x papier 3D srnka 24,70 € 37,60 €

bločky 0,00 € 0,00 € kompenzácia za objednaných trénerov

prenájom strelnice 100,00 €


spolu
100,00 €

cestovné výkazy
53,00 € 53,00 € max do 80 km od Varín

sumár spolu 2022 310,6 310,6

plán 400 89,4 ušetrené


2. víkendové sústredenie CTM pri SLA 3D 2022 - ZRUŠENÉ.

 • plánovaný termín:  september 2022 (09.09.-11.09.2022).
 • ZRUŠENIE: nízky počet prihlásených účastníkov, z dôvodu ubytovania sa na internáty.


3. víkendové sústredenie CTM pri SLA 3D 2022

 • termín:  október  2022 (28.10.-30.10.2022)
 • miesto: Varín (chata Fatranka)
 • prihlasovanie:  prihlasovací mail od CTM pri SLA3D výboru
 • informácie o platbe: 45€ , účet SLA 3D ( opäť súčasť prihlasovacích dokumentov)
 • pokyny na sústredenie : prihlasovací mail od CTM pri SLA3D výboru

(foto: 28.10.2022 sústredenie Varín ,J. Harabinová autor )

 

Prepočet 3.sústredenie / Varín /októberr 2022 (28.10.-30.10.2022)Jana Harabinová                       Róbert Paškuliak                        

Jozef Bošanský                                   Dalibor Halík                         
2022
výdaje spolu poznámky

strava + ubytovanie 135,00 €
3 osoby 45*3

spolu
135,00 €

športové náradie požičanie  59,00 €


prenájom strelnice 150,00 €


spolu
209,00 €

cestovné výkazy 51,00 €
D.Halík

cestovné výkazy 53,00 €
J.Harabinová

cestovné výkazy 0,00 €
R.Paškuliak vzdal sa nároku 

cestovné výkazy 45,00 €
J.Bošanský

spolu
149,00 €

sumár spolu 2022 493,00 € 493,00 €

plán 400,00 € -93,00 € prekročený rozpočet 10/2022

ušetrenie z 05/2022 89,40 € -3,60 € započítanie 10/2022+05/2022

ušetrenie z 09/2022 400,00 € 396,40 € započítanie 10/2022+09/2022+05/2022Kontakt: email: ctm@archery3d.sk,  tel.  0908 737 634

Členovia výboru CTM pri SLA 3D:

 • Jana Harabinová
 • Diana Hamáry Gurová
 • Róbert Paškuliak
 • Miriam Eliášová
 • Marián Antal
 • Peter Michlík
 • Nandy Kocsis

Riadiace dokumenty :

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba