SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

INFORMÁCIA NA ÚHRADU ČLENSKÉHO PRE ROK 2021, REGISTRÁCIA NOVÝCH ČLENOV.


Milí lukostrelci,

vy, ktorí sa chystáte súťažiť v seriálovej súťaži Slovenský pohár SLA 3D, zúčastniť sa Majstrovstiev Slovenska SLA 3D, prípadne súťažiť v zahraničí v 3D lukostreľbe na súťažiach, kde sa vyžaduje licencia, nájdete na tejto stránke všetky pokyny ako sa stať jej držiteľom.

Licencia je oprávnenie zúčastňovať sa lukostreleckých pretekov usporadúvaných a spoluusporadúvaných Slovenskou lukostreleckou asociáciou 3D. Licencia je súčasne osvedčením, že jej držiteľ si je vedomý zodpovednosti, ktorú pri lukostreľbe nesie voči svojmu okoliu. Licencia vydaná SLA3D oprávňuje jej držiteľa zúčastňovať sa aj na pretekoch v zahraničí, usporadúvaných organizáciami, s ktorými má SLA3D uzatvorenú zmluvu. Licencia má platnosť do konca kalendárneho roku, v ktorom bola vydaná. Licenciu vám bude vydaná online prostredníctvom tejto www stránky.

Cena licencie pre rok 2022:   15 EUR (bez rozdielu veku/pohlavia)


Postup, ako uhradiť za členský príspevok do SLA3D:

 1. Ak ste členom lukostrelckého klubu, tak požiadajte Administrátora vášho klubu pre styk so SLA3D, aby vás zaregistroval do SLA3D a uhradil za Vás licenciu.

 2. Ak nie ste členom klubu a budete strieľať ako individuálny lukostrelec (prípadne vo Vašom klube nemáte Administrátora, ktorý by toto vykonával), tak je potrebné urobiť Registráciu na stránke: http://archery3d.sk/login

 3. Po registrácií je možné do svojho profilu pridávať lukostrelcov (pridáte si seba, prípadne kamarátov lukostrelcov, alebo členov svojho klubu). Vypíšete tam údaje o každom lukostrelcovi: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu, divíziu luku, email a mobil.

 4. Následne vykonáte platbu za členské do SLA3D. Členský príspevok do SLA3D je jednotný pre všetky vekové kategórie 15 EUR. Platba sa vykonáva online cez internetbanking, prevodný príkaz, alebo je možné platiť platobnou kartou. Platba a napárovanie platieb prebieha väčšinou za niekoľko minút pri platbe kartou (platbu kartou odporúčame), pri platbe prevodom niekoľko dní.

 5. Pre tých, ktorí nemali doteraz licenciu, systém im automaticky vydá číslo licencie, ktoré im príde do emailu.

 6. Noví členovia musia odovzdať vyplnený a podpísaný [súhlas so spracovaním osobných údajov] Ak ste mladší ako 18 rokov, použite tento súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý podpíšu vaši rodičia.

 7. Noví členovia musia odovzdať vyplnené a podpísané  vyhlásenie o oboznámení sa s bezpečnostnou smernicou SLA3D a záväzok jej dodržiavania. Ak ste mladší ako 18 rokov, použite toto vyhlásenie, ktoré podpíšu vaši rodičia. Bezpečnostnú smernicu SLA3D si predtým, samozrejme, prečítajte

 8. Noví členovia - súhlas a vyhlásenie pošlite na adresu:
  Slovenská lukostrelecká asociácia 3D
  Trnovec nad Váhom 1040,
  925 71 Trnovec nad Váhom


Aby ste nemali problémy pri práci s týmto novým systémom, pripravili sme pre Vás krátky manuál, ako aktualizovať údaje o strelcovi do databázy SLA3D, ako aj uhradiť ročný členský poplatok v SLA3D.
V manuále k platbe sme sa snažili čo možno najjednoduchšie zobraziť a vysvetliť celý systém registrácie, nahadzovania lukostrelcov a aktualizácie údajov až po platbu členského. Manuál si môžete stiahnúť tu: NÁVOD NA ÚHRADU ČLENSKÉHO DO SLA3D


Ing. Peter Málek  - predseda SLA3D

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba