Výročná členská schôdza SLA 3D - 17.11.2020 - Pozvánka (s úpravou na online rokovanie)

Výročná členská schôdza SLA 3D 2020 - POZVÁNKA.

.

Vážení predsedovia klubov, vážení členovia SLA 3D,

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D, ktorá sa uskutoční dňa 17. 11. 2020 (utorok).

Miesto konania:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu schôdza nebude vo Zvolene, ale prebehne online. Nikam preto necestujte!

VČS prebehne online na adrese: https://meet.jit.si/sla3d-vcs (len pre účastníkov VČS - napr. predsedov klubov)

VČS bude pre ostatných prenášaná na adrese: https://www.youtube.com/channel/UCgwz9cUZUmL_WPDTzQ3aFaA

Časový harmonogram:

16.11.2020 (pondelok)

 • do 16:00 hod. - koniec prihlasovania účastníkov VČS (prihlasujú sa predsedovia a zástupcovia klubov apod.), spôsob prihlasovania viď dolu
 • do 16:00 hod. - mailové odoslanie splnomocnenia, ak na VČS zastupuje v hlasovaním predsedu klubu iná osoba, resp. zastupuje individuálneho člena (členov). Spôsob zaslania splnomocnenia viď dolu.

17.11.2020 (utorok)

 • 7:30 - 8:00 možnosť pripojiť sa na skušobný link (nepovinné, info dolu)
 • 8:00 - 8:50 prihlasovanie sa účastníkov na adresu: https://meet.jit.si/sla3d-vcs (do virtuálnej miestnosti budú vpustení iba vopred prihlásení zástupcovia klubov a indiv.členovia - napr. predsedovia klubov apod.). Pri vstupovaní do virtuálnej miestnosti chvíľku čakajte, pretože bude potrebné overiť identitu každého účastníka a skontrolovať jeho nastavenie.
 • 9:00 - 15:00 Výročná členská schôdza
 • 12:00 - obedná prestávka

Návrh programu Výročnej členskej schôdze:

 1. Otvorenie (predseda SLA 3D)
 2. Konštatovanie uznášaniaschopnosti (mandátová komisia)
 3. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku (predseda SLA 3D)
 4. Voľba orgánov VČS (predseda SLA 3D)
 5. Schválenie programu VČS
 6. Správa o činnosti SLA3D v roku 2020 (Peter Málek)
 7. Správa o hospodárení SLA3D (Peter Málek)
 8. Revízna správa (revízor združenia - Jozef Matejov)
 9. Plán činnosti SLA 3D na rok 2021 (Peter Málek)
 10. Rozpočet SLA 3D pre rok 2021 a jeho naviazanie na plán činnosti v roku 2021 (Peter Málek)
 11. Rozšírenie okruhu súťaží v pôsobnosti SLA 3D (zdôvodnenie bude zverejnené a odoslané na preštudovanie pred konaním VČS)
 12. Diskusia k vopred zaslaným bodom od jednotlivých klubov (prípadné body na diskusiu za jednotlivé kluby zasiela predseda lukostreleckého klubu a je potrebné zaslať ich najneskôr do 11.11.2020 na mailovú adresu: info@archery3d.sk)
 • Doteraz zaslané body na diskusiu:
 • a/ Na SP a MSR od roku 2021 zaviesť vekovú divíziu junior pre SP / MSR 2021 (predkladateľ Ivan Filip, LK Stupava), zdôvodnenie v bode 4a tu: http://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2020-09-zapisnica-zasadania-predsednictva-sla3d-overena.pdf
 • b/ Aby na všetkých kolách SP sa strieľali len strelci juniori(kadeti), seniori a veteráni! Odôvodnenie: Ak sa dobre pamätáme niekedy strieľali deti aj na M-SR 3D. Potom sa pre nich spravili osobitné MS čo bol správny krok. Aj SP by si zaslúžila takúto úpravu. Nie je mi známy žiaden šport, kde by deti súťažili spolu s dospelými. Súťažiaci dospelí majú mať dosť problémov sústrediť sa na seba a nie starať sa o deti. Boli aj také kolá SP kde sa zúčastnilo až 20% detí a to je neúnosne. Myslím si, že v roku sa na Slovensku uskutoční dosť pretekov, kde sa žiaci môžu zúčastniť. (predkladateľ Peter Čeljuska, TJ Slávia UVLF Košice)
 • c/ Zmena veku kategórie veteránov: Navrhujeme, aby kategóriu veteráni tvorili strelci 60-roční a starší. Je predsa smiešne, že 50 ročný strelec plnej sile sa zapíše medzi veteránov v súťaží so 70 ročným dedkom len aby vyhral. (predkladateľ Peter Čeljuska, TJ Slávia UVLF Košice)
 • d/ SP-3D by mal byť 8 kolový! Minimálne 2 kolá v každom kraji!. Myslím, že všetkým je jasné že cestovanie nie je dnes žiadna slasť. Ak by som sa mal v minulom roku zúčastniť všetkých kôl SP musel by som prejazdiť viac ako 4000km. Tak isto by som navrhoval, aby všetky preteky začínali nie o 8:30 ale o 10:30 aby sme v kľude mohli dôjsť na preteky a nemuseli prespávať z piatka na sobotu.Preteky sa končia väčšinou o 16:00 ale mohli by sa kľudne končiť aj o 18:00 hod. (predkladateľ Peter Čeljuska, TJ Slávia UVLF Košice)
 1. Vyhodnotenie organizačnej stránky jednotlivých kôl SP a MSR 2020 (Dušan Horváth)
 2. Určenie pravidiel a výber organizátorov SP a MSR 2021 (na základe predchádzajúcich prihlášok na SP a MSR). (Peter Málek)
 3. Organizácia a kalendár súťaží v pôsobnosti SLA 3D (vytvorenie kalendára s prioritným zadelením súťaží SP a MSR, následne ostatných sérií súťaží - SSP, VSP, 3D West Cup, Južná 5-ka, Turnaj 3 krajín, ako aj individuálnych súťaží) (Peter Málek)
 4. Rôzne, diskusia

Pokyny:

SPLNOMOCNENIE NA ZASTUPOVANIE NA VČS:

Podľa osvedčených zvyklostí, vzhľadom na protiepidemické obmedzenia počtov účastníkov zhromaždení a v súlade s článkom 4.7 stanov SLA 3D naliehavo odporúčame, aby sa VČS zúčastnili predsedovia klubov, prípadne nimi písomne poverení zástupcovia. Každý predseda alebo jeho poverený zástupca obdrží pri prezentácii hlasovací lístok s uvedením počtu členov, ktorých zastupuje.

Na základe písomných splnomocnení môže zastupovať splnomocnená osoba aj individuálnych členov SLA 3D. Pokiaľ sa VČS nemôže zúčastniť predseda klubu, alebo jeho zástupca, môže predseda písomne poveriť zastupovaním celého klubu predsedu alebo zástupcu iného klubu. Prosíme, aby sa za každý klub prihlásila iba jedna osoba (napr. predseda klubu, alebo ním splnomocnená osoba).

Splnomocnenie na VČS -stiahnúť, vypísať, vytlačiť, podpísať, nascanovať a poslať mailom

Splnomocnenie je potrebné nascanovať / odfotiť a poslať najneskôr do 16.11.2020 do 16:00 hod. na emailovú adresu: info@archery3d.sk.

PRIHLASOVANIE NA VČS:

Potvrďte, prosím, svoju účasť vyplnením formuláru na: http://www.archery3d.sk/prihlasenie/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d-2020 Obed bude pripravený len pre účastníkov, ktorí potvrdia účasť touto prihláškou. Poprosíme o prihlásenie čo najskôr, najneskôr do 16.11.2020 do 16:00 hod. z dôvodu zabezpečenia potrebných podkladov!

ROKOVACÍ PORIADOK:

V prílohe nájdete návrh rokovacieho poriadku, podľa ktorého sa bude schôdza riadiť. Rokovací poriadok, PDF na stiahnutie tu:

ROKOVACÍ PORIADOK NA ONLINE VČS 2020 V PDF

ŽIADOSŤ O USPORIADANIE SP, MSR:

Žiadosť o usporiadanie môžu žiadať členské kluby zaslaním tohto vyplneného formuláru do 11.11.2020:Žiadosť v PDF Žiadosť vo Worde docx

MANUÁL PRE ÚČASTNÍKA VČS, SKUŠOBNÝ LINK - ako sa pripojiť, hlasovať, skúšobná fáza apod.

Manuál pre účastníka

V manuáli sa okrem iného dočítate, ako sa príhlásiť, taktiež to, že od 7:30 - 8:00 hod. bude na linku http://meet.jit.si/sla3d-skuska možné spýtať sa, čomu nerozumiete. Aby ste si nastavili všetko, ako potrebujete.

Počas online prenosu každému odporúčame dať si slúchadlá s mikrofónom, čím budete lepšie počuť a nebudete ostatných rušiť. Taktiež pokiaľ budete vystupovať s príspevkom, tak je potrebné

ONLINE PRENOS PRE ZÁUJEMCOV O DIANIE NA VČŠ:

Výročná členská schôdza sa bude vysielať online na našom youtube kanáli. Bude možné sledovať priamy prenos bez možnosti zasahovania do priebehu VČS.

Sledovať môžete tu: https://www.youtube.com/channel/UCgwz9cUZUmL_WPDTzQ3aFaA

Ešte jednoduchší spôsob: jednoducho na našej stránke www.sla3d.sk vľavo v menu nájdete položku: Youtube kanál SLA 3D.

youtube.JPG


dňa 8.10.2020, 11.11.2020 pridané úpravy na online verziu VČS

predseda a predsedníctvo SLA 3D

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D, Organizačná komisia on nov 11, 2020

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba