3.zasadanie predsedníctva v roku 2024.

Milí členovia SLA 3D , rada by som Vás informovala o 4.zasadaní nového predsednícva SLA 3D zo dňa 5.3.2024. (technicky je to 3.zasadanie v roku 2024).

Zápisnicu nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia.

Zápisnica na stiahnutie v PDF: https://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2024-03-05-zapisnica-z-3-zasadania-predsednictva-sla3d-v-roku-2024.pdf

PROGRAM :

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Informácia o činnosti v SLA 3D od 3.zasadania 05.02.2024
 3. Hodnotiaci formulár technickí delegáti 2024
 4. CTM 2024 výzva na prihlásenie sa
 5. Backend admin archery3d.sk
 6. 3D ARCHallenge 2024 – 3.kolo
 7. PVC Kolíky - značkovače biely, modrý , červený kolík
 8. Ostatné, diskusia

Čo bolo najdôležitejšie?

image_174_questions.jpg

 • Školenie rozhodcov SLA 3D : dotiahli sme do finálnej podoby, otestovali fungovania testov,samotného školenia Novinkou bude nielen samotné testovanie, ale i nahrávaie školenia , ktoré bude uchované na youtube konály a ponúknuté pre všetkých členov SLA 3D
 • Výzva Nitriansky samosprávny kraj -dotácie pre športové asociácie - do 1.3.2024: Podali sme žiadosť o dotáciu v rámci hore uvedenej výzvy.
 • Testujeme novú stránku a pridávame nové funkcie.
 • Vybrali sme objednávateľa pre tlač bannera SP 2024 a rovnako súťažnýc stúh.
 • Opravili sme všetky poškodené terče v sklade - majetok SLA 3D, rovnako neopraviteľné sme vyradili a dokúpili sme nové, tým pádom máme 42 druhov 3D terčov pre súťažnú sezónu 2024.
 • Vybrali sme členské kluby , ktoré mali najväčší počet aktívnych športovcov za rok 2023 a na budúcom zasadaní rozhodneme o počte a druhu podpory.
 • Dotiahli sme do finálnej podoby všetky potrebné dokumenty v riadiacej dokumnetácií a rovnako máme schválený nový súťažný poriadok pre rok 2024.
 • Máme zoznam technických delegátov pre všetky súťažné série roku 2024
 • Vyhotovili sme nový formát hodnotiaceho formuláru a schválili mnoho noviniek ( forma otázok, %, samotné odoslanie online formou , automatická odpoveď organizátorom a rovnako riaditeľom súťažných sérií...)
 • Podpísali sme zmluvu ako garant 3.kola nástupcu GP súťaží s názvom 3D ARCHallenge 2024.
 • Objednali sme súžané kolíky pre SLA 3D a rovnako členské kluby SLA 3D.
 • Urobili sme poriadok v prístupoch do backend-u, programovacieho programu SLA 3D.

Jana Harabinová - predsedníčka SLA 3D

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D on mar 08, 2024

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba