Výročná členská schôdza SLA 3D 2022 - čo priniesla?

Milí členovia SLA 3D,

v tradičnom termíne - dňa 17.11.2022 prebehla VČS SLA 3D. Už tretíkrát online formou. Rád by som v skratke zhrnul, o čom sme tam rokovali a aké uznesenia sme prijali.

Na VČS sa zúčastnili zástupcovia klubov a individuálni členovia, ktorí zastupovali celkovo 413 našich členov.

Správa o činnosti SLA 3D 2022

Správa o hospodárení SLA 3D 2022

Revízna správa

 • nebola dodaná

Plán činnosti 2023

 • súťaže (SP, MSR, v pôsobnosti - Južná5, SSP, 3DWC, VSP), Grand Prix
 • CTM, kurz inštruktorov lukostreľby
 • podpora športovcov (podpora mládeže do 23 rokov na súťaže zdarma, rovnako aj súťažiacich nad 70 rokov, podpora najlepších na MS, podpora víťazov SP)
 • podpora klubov (terčovnice zdarma, bezplatné požičanie materiálu na organizovanie súťaží, platba štartovného kartou)
 • zlepšenie materiálneho vybavenia (3D terče, stuhy)
 • podpora a príprava žiadosti na MS/ME HDH IAA 2024/2025
 • ostatné (preprogramovanie webu na online úhrady a výpočet výkonnostných tried, podpora žiadateľov o GP/MS, udržiavanie dobrej spolupráce so SLZ a zahraničným organizáciám)
 • https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/priloha-c3-plan-cinnosti-sla-3d-2023.pdf

Plán rozpočtu 2023

Diskusia k vopred zaslaným bodom: Po diskusií boli prijaté tieto uznesenia:

 • VČS žiada predsedníctvo o zapracovanie návrhu Petra Máleka o povinnosti dodatočnej úhrady štartovného a stravného prihlásených strelcov, ktorí sa včas neodhlásia a nezúčastnia súťaže SP a MSR do súťažného poriadku SLA 3D pre rok 2023.
 • VČS žiada predsedníctvo o primerané zapracovanie návrhu Jany Harabinovej na streľbu vo finálových rozstreloch MSR po dvojiciach od každého kolíka do súťažného poriadku SLA 3D pre rok 2023.
 • VČS žiada predsedníctvo o primerané zapracovanie návrhu Petra Máleka na obmedzenie počtu finálových rozstrelov na MSR na 10 - najpočetnejšie kategórie/divízie, do súťažného poriadku SLA 3D pre rok 2023.
 • VČS žiada predsedníctvo o primerané zapracovanie návrhu Petra Máleka na zmenu v tímovej súťaži na MSR: V každom tíme musí byť minimálne jeden kadet, alebo jedna žena. VČS žiada predsedníctvo o primerané zapracovanie do súťažného poriadku SLA 3D pre rok 2023 návrhu Jany Harabinovej a Tibora Lévaya na zmenu spôsobu zostavovania skupín pre Slovenský pohár: Skupiny pre SP sa bude snažiť organizátor tvoriť vyskladaním z min 4 lukostrelcov z rovnakej divízie, podľa priebežného poradia z daného roku.
 • Štartovné na SP 2023 zostáva bez zmeny: Deti: 6 EUR Kadeti: 8 EUR Dospelý: 12 EUR (cena bez stravy)
 • štartovné na MSR 2023 zostáva bez zmeny: Deti: 13 EUR Kadeti: 18 EUR Dospelý: 26 EUR (cena bez stravy)

Kalendár súťaží SP a MSR:

Kolá SP:

 1. kolo – 25.03.2023 – LK Topoľ
 2. kolo – 22.04.2023 – Route 66, Brezno
 3. kolo – 13.05.2023 – LK Epirus
 4. kolo – 10.06.2023 – Orlík Sliač
 5. kolo – 01.07.2023 – Spišský Lukostrelecký Klub, Spišské Vlachy
 6. kolo – 19.08.2023 – LK Varín
 7. kolo – 16.09.2023 – 3beč Partizánske
 8. kolo – 07.10.2023 – Arquitis Blatnica - finále

MSR: 22.-23.07.2022 – LK Bašta, Rimavská Sobota

GRAND PRIX HDH IAA: 29.-30.04.2023 – Spišský Lukostrelecký Klub, Spišské Vlachy

VŠETKY PODROBNÉ DOKUMENTY Z VČŠ nájdete v Riadiacej dokumentácií https://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia

VIDEO ZÁZNAM z VČS:

Priebeh VČS je nahraná na našom youtube: https://youtu.be/mWHov5HI6rs

obrazok titulny.JPG

ZÁZNAM HLASOVANÍ: Pre maximalizáciu transaprentnosti zverejňujeme záznam hlasovaní, kde je možné si pozrieť, ako zástupcovia klubov hlasovali za jednotlivé body schôdze.

Záznam o hlasovaní.pdf - klikni sem


Ďakujem všetkým prítomným na VČS!

Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D, Komunikačná komisia on nov 21, 2022

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba