Výročná členská schôdza SLA 3D - 17.11.2022 - Pozvánka (s úpravou na online rokovanie)

Výročná členská schôdza SLA 3D 2022 - POZVÁNKA

.

Vážení predsedovia klubov, vážení členovia SLA 3D,

pozývame vás na Výročnú členskú schôdzu Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D, ktorá sa uskutoční dňa 17. 11. 2022 (štvrtok).

Miesto konania:

Predsedníctvo SLA 3D na svojom ostatnom zasadaní rozhodlo, že väčšina predsedov klubov má záujem o online forme - a tú sme si už dvakrát odskúšali a fungovala, budeme v tomto nevolebnom roku postupovať podobne.

VČS prebehne online na adrese: https://meet.jit.si/sla3d-vcs

PRIAMY PRENOS PRE ČLENOV NÁJDETE NA TEJTO ADRESE: https://www.youtube.com/watch?v=mWHov5HI6rs

Časový harmonogram:

11.11.2022 (piatok)

 • uzávierka žiadostí o usporiadanie SP/MSR 2022
 • uzávierka príspevkov do diskusie na VČS

12.11.2022 (sobota)

 • na webe budú zverejnené: príspevky do diskusie, zverejnenie kandidátov na usporiadanie SP a VČS

16.11.2022 (streda)

 • do 16:00 hod. - koniec prihlasovania účastníkov VČS (prihlasujú sa predsedovia a zástupcovia klubov apod.), spôsob prihlasovania viď dolu
 • do 16:00 hod. - mailové odoslanie splnomocnenia, ak na VČS zastupuje v hlasovaním predsedu klubu iná osoba, resp. zastupuje individuálneho člena (členov). Spôsob zaslania splnomocnenia viď dolu.

17.11.2022 (štvrtok)

 • 7:30 - 8:00 pre začiatočníkov / menej technicky skúsených je možnosť prihlásiť sa pred VČS na link http://meet.jit.si/sla3d-skuska, tam vám Dušan Franců pomôže zorientovať sa a vyskúšať všetky funkcie.
 • 7:45 - 8:50 prihlasovanie sa účastníkov na adresu: https://meet.jit.si/sla3d-vcs (do virtuálnej miestnosti budú vpustení iba vopred prihlásení zástupcovia klubov a indiv.členovia - napr. predsedovia klubov apod.). Pri vstupovaní do virtuálnej miestnosti chvíľku čakajte, pretože bude potrebné overiť identitu každého účastníka a skontrolovať jeho nastavenie. Prihlasujte sa radšej skôr, po prihlásení a prezentácií si už necháte spustený počítač a môžete do začiatku VČS odísť od počítača.
 • 9:00 - 15:00 Výročná členská schôdza
 • 12:00 - obedná prestávka

Návrh programu Výročnej členskej schôdze:

 1. Otvorenie (predseda SLA 3D)
 2. Konštatovanie uznášaniaschopnosti (mandátová komisia - Fryk V.)
 3. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku (Dušan Franců)
 4. Voľba orgánov VČS
 5. Schválenie programu VČS
 6. Správa o činnosti SLA3D v roku 2022 (Peter Málek)
 7. Správa o hospodárení SLA3D 2022 (Peter Málek)
 8. Revízna správa (revízor združenia - Jozef Matejov)
 9. Plán činnosti SLA 3D na rok 2023 (Peter Málek)
 10. Rozpočet SLA 3D pre rok 2023 a jeho naviazanie na plán činnosti (Peter Málek)
  • Rozhodnutie o výške štartovného a zliav na SP a MSR 2023
  • Výška členského príspevku do SLA 3D 2023
 11. Diskusia k vopred zaslaným bodom od jednotlivých klubov (prípadné body na diskusiu za jednotlivé kluby zasiela predseda lukostreleckého klubu a je potrebné zaslať ich najneskôr do 10.11.2022 na mailovú adresu: info@archery3d.sk). Uvedené dotazy budú zverejnené pred VČS na tejto stránke, aby si mohli kluby dané body prediskutovať).
 12. Vyhodnotenie organizačnej stránky jednotlivých kôl SP 2022 (Dušan Horváth) a MSR 2022 (Peter Málek)
 13. Výber organizátorov SP podľa schválených pravidiel a MSR 2023 (na základe predchádzajúcich prihlášok na SP a MSR). (Peter Málek)
  • v prípade, že bude viacero kandidátov o organizáciu MSR, bude nasledovať krátka prezentácia oboch organizátorov, na základe ktorej sa hlasovaním vyberie organizátor
 14. Organizácia a kalendár súťaží v pôsobnosti SLA 3D (vytvorenie kalendára s prioritným zadelením súťaží GP, MS HDH, SP a MSR, následne ostatných sérií súťaží - SSP, VSP, 3D West Cup, Južná 5-ka, Turnaj 3 krajín, ako aj individuálnych súťaží) (Peter Málek)
 15. Rôzne, diskusia

Pokyny:

SPLNOMOCNENIE NA ZASTUPOVANIE NA VČS:

Odporúčame, aby sa na VČS zúčastnili predsedovia klubov, prípadne nimi písomne poverení zástupcovia. Každý predseda, alebo jeho poverený zástupca obdrží pri prezentácii informáciu o počte členov, ktorých zastupuje.

Na základe písomných splnomocnení môže zastupovať splnomocnená osoba aj individuálnych členov SLA 3D. Pokiaľ sa VČS nemôže zúčastniť predseda klubu, alebo jeho zástupca, môže predseda písomne poveriť zastupovaním celého klubu predsedu alebo zástupcu iného klubu. Prosíme, aby sa za každý klub prihlásila iba jedna osoba (napr. predseda klubu, alebo ním splnomocnená osoba).

Splnomocnenie na zastupovanie na VČS - Word

Splnomocnenie na zastupovanie na VČS - PDF

Splnomocnenie je potrebné stiahnúť, vypísať, vytlačiť, podpísať, nascanovať/odfotiť mobilom a poslať mailom najneskôr do 16.11.2022 do 16:00 hod. na emailovú adresu: info@archery3d.sk.

PRIHLASOVANIE NA VČS:

Potvrďte, prosím, svoju účasť vyplnením formuláru na: https://www.archery3d.sk/sutaz/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d-2022 Poprosíme o prihlásenie čo najskôr, najneskôr do 16.11.2022 do 16:00 hod. z dôvodu zabezpečenia potrebných podkladov!

ROKOVACÍ PORIADOK:

V prílohe nájdete návrh rokovacieho poriadku, podľa ktorého sa bude schôdza riadiť.

Rokovací poriadok - VČS 2022 - online - PDF

ŽIADOSŤ O USPORIADANIE SP, MSR:

Žiadosť o usporiadanie môžu žiadať členské kluby zaslaním tohto vyplneného formuláru do 11.11.2022:

Žiadosť o usporiadanie SP,MSR - Word

Žiadosť o usporiadanie SP, MSR - PDF

PRÍSPEVOK DO DISKUSIE - dľa bodu 11 programu VČS:

Pokiaľ máte návrh a príspevok na diskusiu na VČS (návrhy na úpravy, zmeny apod.), je potrebné vyplniť nasledujúci formulár a zaslať ho najneskôr do 11.11.2022. Všetky príspevky budú zverejnené na oboznámenie účastníkom VČS na tejto stránke.

Formulár na príspevok do diskusie - Word

Formulár na príspevok do diskusie - PDF


Počas online prenosu každému odporúčame dať si slúchadlá s mikrofónom, čím budete lepšie počuť a nebudete ostatných rušiť. Taktiež pokiaľ budete vystupovať s príspevkom, tak je potrebné, aby v miestnosti, v ktorej sa budete nachádzať, bude ticho (aby tam neštekal pes, či manželka neklepala šnicle :-).

MANUÁL, AKO PRACOVAŤ S PROGRAMOM POČAS VČS

Tu sme pre menej skúsených spísali manuál, ako pracovať na VČS:MANUÁL NA STIAHNUTIE V PDF TU

ONLINE PRENOS PRE ZÁUJEMCOV O DIANIE NA VČŠ:

Výročná členská schôdza sa bude vysielať online na našom youtube kanáli. Bude možné sledovať priamy prenos bez možnosti zasahovania do priebehu VČS.

Sledovať môžete tu: LINK DOPLNÍME DOSTATOČNE


dňa 6.10.2022

predseda a predsedníctvo SLA 3D

Takto to vyzeralo na VČS v roku 2021. Teraz to bude vyzerať veľmi podobne. VČS 2020.png

Posted in Dianie v SLA3D, Komunikačná komisia, Organizačná komisia on okt 06, 2022

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba