SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Posledné zasadanie predsedníctva SLA 3D v tomto volebnom období

Rád by som Vás informoval o zasadaní predsedníctva SLA 3D zo dňa 20.9.2023. Šlo o tretie zasadanie predsedníctva SLA 3D v tomto roku a aj o plánované posledné zasadanie predsedníctva v tomto volebnom období 2019-2023.

Zápisnicu aj všetky prílohy zasadania nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia.

Zápisnica na stiahnutie v PDF: https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2023-09-zapisnica-zasadania-predsednictva-sla3doverena.pdf

PROGRAM:

  1. Informácia o činnosti v SLA 3D od ostatného zasadania predsedníctva
  2. Úspešná kandidatúra SLA 3D na organizáciu ME HDH IAA 2025
  3. Prijatie nových členských klubov
  4. Príprava VČS 17.11.2023 – volebný rok!
  5. Ostatné, diskusia

Čo bolo najdôležitejšie?

  • predseda SLA 3D informoval členov predsedníctva o činnosti organizácie za obdobie od ostatného zasadania predsedníctva SLA 3D
  • 17.11.2023 prebehne Výročná členská schôdza SLA 3D. Súťasťou programu budú aj voľby na ďalšie 4-ročné obdobie. Bude sa voliť predseda, predsedníctvo a revízor
  • pripravila sa stránka, na ktorej sa nájdu všetky potrebné materiály a podklady potrebné na túto VČS

Peter Málek - predseda SLA 3D

Foto z posledného zasadania predsedníctva SLA 3D:

predsedníctvo.JPG

Posted in Dianie v SLA3D on sep 22, 2023

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba