HDH IAA Budapešť- licencie

Členovia SLA 3D, ktorí ku dňu 3.2.2017 nebudú mať uhradený členský poplatok do SLA 3D za rok 2017, si budú musieť individuálnu licenciu na pretek HDH IAA v Budapešti uhradiť na mieste sami, vo výške 15 EUR.

SLA 3D uhrádza licenciu do HDH IAA vrámci podpory reprezentácie iba svojim členom!

Peter Vilim TK SLA 3D

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D, Technická komisia on jan 31, 2017

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba