3. zasadanie predsedníctva SLA 3D v roku 2022

Rád by som Vás informoval o zasadaní predsedníctva SLA 3D zo dňa 4.10.2022.

Zápisnicu aj všetky prílohy zasadania nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia.

Zápisnica na stiahnutie tu: https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2022-10-zapisnica-zasadania-predsednictva-sla3d-overena.pdf

PROGRAM:

 1. Otvorenie, schválenie programu 1
 2. Informácia o činnosti v SLA 3D od ostatného zasadania predsedníctva SLA 3D 2
 3. Informácia o finančnej situácií, čerpanie dotácií. 3
 4. Prijatie nového členského klubu 6
 5. Záujem o členstvo zahraničných klubov v SLA 3D 7
 6. Príprava VČS 9
 7. Školenie inštruktorov lukostreľby 10
 8. Zmluva na organizovanie súťaží HDH a požiadavka poistenia 11
 9. Skladovanie majetku SLA 3D a návrh na dlhodobé riešenie problému 12
 10. Finančná podpora najúspešnejších lukostrelcov na MS HDH IAA 2022 – Mokrice, Slovinsko 15 Štatistika medailistov zo Slovenska: 15
 11. Lukostrelec roka 2022 17
 12. Ostatné 18

Čo bolo najdôležitejšie?

 • finačná situácia SLA 3D je výborná, ideme podľa plánu, máme nadplán príjmov, podarilo sa získať 2 dotácie - od Ministerstva školstva, ako aj Nitrianskeho samosprávneho kraja. Výdavky idú podľa plánu.
 • prijali sme do svojich radov dva nové kluby: Lukostrelecký klub Fityfal (Stupava, p. Mardiak) a Lukostrelci pod Vysokou (Rohožník, p. Mikláš)
 • riešili sme záujem zahraničných klubov o členstvo v SLA 3D a ako postupovať pri ich žiadostiach
 • 17.11.2022 bude Výročná členská schôdza SLA 3D - pozvánka a ostatné veci budú čoskoro na webe, prebehne to online
 • SLA 3D usporiada školenie inštruktorov lukostreľby v zmysle plánu činnosti, prebehne začiatkom novembra v Trnovci nad Váhom
 • zmenou rozpočtu 2022 sme sa rozhodli zakúpiť lodný kontajner, ktorý bude slúžiť ako sklad materiálu, bude umiestnený v Sliači
 • najúspešnejším reprezentantom SLA 3D na MS HDH IAA v Slovinsku sme sa rozhodli poďakovať aj finančne - aspoň malou finančnou podporou na pokrytie časti štartovného nasledovne:

  • 100 EUR – individuálni lukostrelci:

  • 1.miesto: Lévay Tibor, HU, veterán, 13 účastníkov
  • 1.miesto: Králik Ľubomír, PBHB, senior, 9 účastníkov
  • 1.miesto: Tománková Nela, TRRB, deti, 4 účastníci
  • 1.miesto: Vajdová Daniela, BB, young adult, 4 účastníci
  • 2.miesto: Csóri Viktor, PBHB, senior, 9 účastníkov
  • 2.miesto: Králiková Zuzana, PBHB, senior, 9 účastníkov
  • 3.miesto: Žitňanský Jozef, BB, senior, 31 účastníkov
  • 3.miesto: Straňák Róbert, TRLB, veterán, 14 účastníkov
  • 200 EUR (t.j. 50 EUR na osobu):

  • 3.miesto: short distance team - Slovakia 1: Žitňanská K. TRRB, Žitňanský J. BB, Mikláš T. BB, Málek P. TRRB, 34 účastníkov
 • v zime pripravíme metodiku, ako navrhovať a vyhlasovať lukostrelca roka, dľa toho bude vyhlásený aj Lukostrelec roka 2022

Peter Málek - predseda SLA 3D

Posted in Hospodárska komisia, Organizačná komisia on okt 06, 2022

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba