Ponuka inzercie na stránkach Archery3d.sk
11, jan 2018

Vážení priatelia lukostreľby, týmto by som chcel dať do pozornosti najmä spoločnostiam, ktoré majú záujem o bannerovú inzerciu na stránkach www.archery3d.sk, že k 31.1.2018 nám končí reklama terajších inzerentov. Od dnes je platný aktualizovaný cenník inzercie, v ktorom sú vysvetlené všetky podmienky a formáty inzercie....

Úhrada členských poplatkov SLA 3D za rok 2018
09, jan 2018

Milí lukostrelci, vstúpili sme nového "lukosteleckého" roku 2018. Preto by sme Vás chceli požiadať o úhradu členských poplatkov do SLA 3D. Suma členského bola na ostatnej VČS SLA 3D schválená v jednotnej výške 12 EUR. Pre tých, ktorí si už nepamätajú, ako si to uhrádzali v minulom roku, tak zasielam zopár inštrukcií:...

Ubytovacie možnosti na Majstrovstvách Slovenska SLA 3D
09, jan 2018

Milí lukostrelci, síce je ešte len začiatok roku 2018, ale organizátori Majstrovstiev SLovenska SLA 3D - klub ARQUITIS Blatnica si dali tú námahu a zistili možnosti ubytovania počas tohoto podujatia. Veď nie je určite na škodu si ubytovanie zabezpečiť už teraz, kým je ešte voľné. Možnosti ubytovani sú v nasledujúcom dokumente...

Kalendár súťaží 2018, nové formuláre na zverejňovanie súťaží
13, dec 2017

Milí priatelia lukostrelci, od dnes je nahodený bohatý kalendár 3D súťaží pre rok 2018 na našej stránke: http://archery3d.sk/sutaze. Už teraz je naplánovaných 51 3D lukostreleckých podujatí. Naozaj bude z čoho vyberať. Informácia pre organizátorov: Ďalšie súťaže: V prípade, že Váš lukostrelcký klub bude poriadať súťaže,...

Kalendár súťaží pre rok 2018
22, nov 2017

Na výročnej členskej schôdzi SLA 3D sa určili termíny súťaží Slovenského pohára a Majstrovstviev Slovenska SLA 3D. Následne na to sa mohli do kalendára pre rok 2018 zapisovať termíny nižších súťažných sérií, či súťaží. Predbežný kalednár súťaží pre rok 2018 si môžete stiahnuť tu: V prípade, že Váš lukostrelcký klub bude...

Výročná členská schôdza SLA 3D
20, nov 2017

Dňa 17.11.2017 prebehla výročná členská schôdza SLA 3D v chate Fatranka, vo Varíne. Na VČS sa zúčastnili zástupcovia 26 klubov a 3 individuálni členovia, ktorí zastupovali celkovo 416 členov SLA 3D. VČS schôdza hodnotila rok 2017, ale aj naplánovala úlohy a činnosti pre rok 2018, vrátane finančného krytia. Zápisnica z...

Ocenenie najúspešnejších lukostrelcov SLA 3D v roku 2017
20, nov 2017

Na návrh predsedníctva SLA 3D boli počas výročnej členskej schôdze SLA 3D, ktorá sa konala 17.11.2017 v chate Fatranka vo Varíne, ocenení najúspešnejší lukostrelci SLA 3D, najmä za ich úspechy na medzinárodných lukosteleckých súťažiach a za ich vzornú reprezentáciu. Ocenení boli nasledovní naši členovia: Ján Kúdela Tibor...

Ako bolo na 1.workshope tradičných lukostrelcov?
15, nov 2017

V dňoch 11.-12. 11.2017 sa v chate Fatranka vo Varíne konal prvý ročník workshopu pre tradičných lukostrelcov s podtitulom "poraďme si navzájom". Základom myšlienky pre toto podujatie bolo to, že sú medzi nami lukostrelci, ktorí majú skúsenosti a dobré výsledky a chcú sa podeliť so svojimi "tajomstvami" a radami s ostatnými...

Kandidáti na Slovenský pohár SLA 3D a MSR SLA 3D 2018
12, nov 2017

Vzhľadom k tomu, že sa na VČS SLA 3D, ktorá sa bude konať 17.11.2017, bude prerokovávať aj súťažný kalendár na Slovenský pohár a MSR pre rok 2018, zverejňujeme zoznam kandidátov na usporiadanie pre jednotlivé regióny: . . KANDIDÁTI SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2018: región ZÁPAD: LK 3beč Partizánske ProEberhard LO Malinovo LK...

Nový spôsob prihlasovania na Výročnú členskú schôdzu SLA 3D
12, nov 2017

Na žiadosť nášho predsedu, Jozefa Ďugela, zverejňujeme vylepšený spôsob prihlasovania na Výročnú členskú schôdzu SLA 3D. Prosíme každého zástupcu klubu (resp. individuálneho člena), ktorý sa chce zúčastniť na VČS SLA 3D, aby sa zaregistroval na toto podujatie cez prihlasovací formulár. http://archery3d.sk/sutaz/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d...

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba