Východoslovenský pohár 3D - FINÁLE
11.11.2023 - 11.11.2023     Spišské Vlachy     Nižšia súťaž

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 09.11.2023 - 0:00, online odhlásenie je možné len do 09.11.2023 - 0:00
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 100

Organizátor:

SLK Spišské Vlachy
Organizátor - Peter Michlík, 0915 370 669, pemi27@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Ján Kakalejčík
Hlavný rozhodca - Ľubomír Pikla
Pomocný rozhodca - Peter Michlík

Adresa:

Okolie 586, 053 61 Spišské Vlachy, Slovensko , RS Zahura , chata Sabinka

Mapa:

GPS: 48.9262308, 20.804967


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa podľa pravidiel World Archery
(oproti pravidlám WA sú pridané divízie lukov: OL, PBHB, HU, CRB).

Počet terčov: minimálne 20, max. 30 (podľa počtu účastníkov).

Počet výstrelov na terč: 2 ( okrem divízie CRB. Táto strieľa 1 výstrel.)

Postavenie strelcov pri kolíku:  Strieľa sa vo dvojiciach, obaja strelci musia byť postavení za streleckou líniou. Postavenie pravého strelca je v štvrť kruhu max. 1 meter napravo od kolíka a max. 1 meter za kolíkom. Postavenie ľavého strelca je v štvrť kruhu max. 1 meter vľavo od kolíka a max. 1 meter za kolíkom.

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty).

Zapisovanie zásahov:

  • Na bodovanie zásahov sa používajú 2 online bodovačky - pre Androidy je potrebné stiahnuť si aplikáciu Ijász.net. V každej skupine bodujú do online bodovačiek dvaja súťažiaci, pričom kapitán skupiny zodpovedá za správnosť nahodených údajov, ako aj kontroluje zhodu výsledkov na oboch mobiloch pred uzamknutím a odovzdaním výsledkov.

alebo

  • V prípade, že je v skupine je iba jeden mobil s online bodovačkou, tak sa zapisuje 1x do mobilu a 1x na papierovú bodovačku. Kapitán skupiny zodpovedá za správnosť nahodených údajov a kontroluje zhodu výsledkov na mobile a na papierovej bodovačke pred uzamknutím a odovzdaním výsledkov.

alebo

  • V prípade, že v skupine nie je mobil s online bodovačkou, tak sa zapisuje 1x na papier. Výsledky musia byť prepísané do online bodovačky a v takejto forme odovzdané organizátorovi. Kapitán skupiny zodpovedá za správnosť nahodených údajov do online bodovačky a ich zhodu s výsledkami na papierovej bodovačke.

Pri zapisovaní do papierovej bodovačky je povinné priebežne spočítavať body.

Skupiny: Maximálny počet strelcov v skupine je 6;

Zaraďovanie do skupín nesmie byť voľné, ale riadené organizátorom tak, aby v žiadnej skupine neboli iba súťažiaci z jedného klubu. Je dostačujúce skupiny vytvárať ráno pred samotnou súťažou organizátorom poverenou osobou, ktorá bude zapisovať účastníkov do skupín.

V jednej skupine sa môžu pre hladký priebeh súťaže prihlásiť maximálne 4 strelci (HU, CU, CRB, OL). Pri tvorbe skupín sa odporúča zohľadniť menej pohyblivých ľudí a veteránov, a nechať skupiny prvú a poslednú pre takýchto lukostrelcov, avšak iba pre nich, a nie celú rodinu, či doprovod.


Vo vekových kategóriách je rozhodujúci vek k dátumu 1.kola súťažnej série. Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

V skupinách nesmú byť iba osoby z jedného klubu.

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+


Licencie: Súťažná séria 3D VSP je "open" – čiže otvorenou súťažnou sériou pre licencovaných strelcov, ako aj pre súťažiacich bez licencie. Súťažiaci zo zahraničia majú povolené štartovať bez obmedzení.

Deti: Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby. Jedna dospelá osoba môže sprevádzať maximálne 2 deti.

Fair Play: Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné dodržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Technickí delegáti : 

Pre súťažnú sériu 3D VSP 2024 boli schválení títo technickí delegáti: Peter Vilím (HU), Vladimír Fryk(TRLB), Michal Hricišín( TRRB), Peter Michlík(BB),Stanislav Stach(TRRB),Arnold Molnár(PBHB).


Účastníci súťaže v kamufláž oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

 

Celkové hodnotenie 3D VSP:

3D VSP má v roku 2024 5 kôl.

Podľa organizátorov:

  • SLK Spišské Vlachy – 25.5.2024
  • TAS Leles- 15.6.2024
  • LK Dobšiná – 13.7.2024
  • LK Košice – Poľov – 31.8.2024
  • Finále - Nimród Veľké Kapušany – 26.10.2024


Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na 3 súťažiach. Do celkového hodnotenia 3D VSP sa započítavajú body za 3 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z 3 najlepších umiestnení.

Prví z jednotlivých divízií, z celkového hodnotenia budú na finálovom kole vyhodnotení pohármi alebo inými pamätnými plaketami.

Dátum konania jednotlivých kôl rotuje, teda finále VSP3D bude každý rok organizovať iný klub.

Riaditeľ celej súťažnej série 3D VSP: Peter Michlík, pemi27@gmail.com, +421915370669

Súťaž sa koná v pôsobnosti Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.

Priemerné nástrely danej súťaže sa môžu započítavať na nástrel III. výkonnostnej triedy. 

Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2024. 

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Deti: 6€

Kadeti: 8€

Seniori: 12€

Veteráni: 12€

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 6,00€

Druh obedu: kuracie stehno, ryža

Program:

08:00 - 09:30 - Registrácia:

09:45 - Zahájenie, organizačné a bezpečnostné pokyny

10:00 - Štart súťaže

13:00 - Obed

15:00 - Vyhodnotenie 

Ocenenie:

Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na 3 súťažiach. Do celkového hodnotenia 3D VSP sa započítavajú body za 3 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z 3 najlepších umiestnení.

Bodovanie do celkového hodnotenia: 
1.miesto: 30 bodov
2.miesto: 25 bodov
3.miesto: 21 bodov
4.miesto: 18 bodov
5.miesto: 15 bodov
6.miesto: 12 bodov
7.miesto: 9 bodov
8.miesto: 6 bodov
9.miesto: 3 body
10.miesto: 1 bod

Prví z jednotlivých divízií, z celkového hodnotenia budú na finálovom kole vyhodnotení pohármi alebo inými pamätnými plaketami.

Ubytovanie:

Organizátor nezabezpečuje ubytovanie

Iné:

Bufet a parkovisko v mieste súťaže

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba