3D West Cup 2023 - 6.kolo FINÁLE
21.10.2023 - 21.10.2023     Nemšová     Nižšia súťaž

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 19.10.2023 - 12:00, online odhlásenie je možné len do 19.10.2023 - 12:00
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 240

Organizátor:

ML3D TJ Družstevník Mníchova Lehota
Organizátor - Ján Kováč, 0908 783 715, jankovac999@zoznam.sk
Riaditeľ súťaže - Vladimíra Šáleková
Hlavný rozhodca - Vladimíra Šáleková
Technický delegát - Peter Málek,Jozef Žitňanský,Dušan Franců,Jana Harabinová,Jana Bejticová,Ondrej Janšto
Pomocník organizátora - Rastislav Kováč 0905 435 776, rastislavkovac5@gmail.com, Vladimír Šálek 0903 047 011

Adresa:

Kaštieľ Antostál 811/5, Nemšova 914 41

Mapa:

GPS: 49.0090239372, 18.022888627


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel World Archery
(oproti pravidlám WA sú pridané divízie lukov: OL, PBHB, HU, CRB).

Počet terčov:  minimálne 24, max. 32 (podľa počtu účastníkov).

Počet výstrelov na terč: 2, (divízia luku HU, CU, CRB od červeného kolíka - 1 výstrel na terč)

  • VÝNIMKA : Pokiaľ je súťažné kolo spoločné so SLZ , budú súťažiaci HU a CU aj od červeného kolíka strieľať na dva šípy (aby boli dodržané pravidlá WA). Iba CRB strieľa na 1 šíp. 


 Miesta a termíny: Súťaž pozostáva zo šiestich pretekov, preteky sa konajú v nedeľu.

  • 17.03.2024 – 1. kolo Bojná / 1.kolo SP3D SLZ vzťahuje sa tu výnimka 
  • 14.04.2024 – 2. kolo Myjava  /2. kolo SP3D SLZ vzťahuje sa tu výnimka 
  • 11.05.2024 – 3. kolo Dechtice 
  • 25.05.2024 – 4. kolo Hajná Nová Ves 
  • 31.08.2024 – 5. kolo Prievidza
  • 12.10.2024 – 6.kolo Lomy FINÁLE 


Maximálne vzdialenosti: biely kolík - max. 20 metrov (deti všetky divízie lukov), modrý kolík - max. 30 metrov, červený kolík - max. 45 metrov (seniori a veteráni HU, CU, CRB, OL)

Postavenie strelcov pri kolíku:  Strieľa sa vo dvojiciach, obaja strelci musia byť postavení za streleckou líniou. Postavenie pravého strelca je v štvrť kruhu max. 1 meter napravo od kolíka a max. 1 meter za kolíkom. Postavenie ľavého strelca je v štvrť kruhu max. 1 meter vľavo od kolíka a max. 1 meter za kolíkom. 

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty).

Zapisovanie zásahov:

  • Na bodovanie zásahov sa používajú 2 online bodovačky - pre Androidy je potrebné stiahnuť si aplikáciu Ijász.net. V každej skupine bodujú do online bodovačiek dvaja súťažiaci, pričom kapitán skupiny zodpovedá za správnosť nahodených údajov, ako aj kontroluje zhodu výsledkov na oboch mobiloch pred uzamknutím a odovzdaním výsledkov.

alebo 

  • V prípade, že je v skupine je iba jeden mobil s online bodovačkou, tak sa zapisuje 1x do mobilu a 1x na papierovú bodovačku. Kapitán skupiny zodpovedá za správnosť nahodených údajov a kontroluje zhodu výsledkov na mobile a na papierovej bodovačke pred uzamknutím a odovzdaním výsledkov.

alebo

  • V prípade, že v skupine nie je mobil s online bodovačkou, tak sa zapisuje 1x na papier. Výsledky musia byť prepísané do online bodovačky a v takejto forme odovzdané organizátorovi. Kapitán  skupiny zodpovedá za správnosť nahodených údajov do online bodovačky a ich zhodu s výsledkami na papierovej bodovačke.   

Pri zapisovaní do papierovej bodovačky je povinné priebežne spočítavať body.

Skupiny: Odporúčaný počet strelcov v skupine je 6; 

Zaraďovanie do skupín nesmie byť voľné, ale riadené organizátorom tak, aby v žiadnej skupine neboli iba súťažiaci z jedného klubu. Je dostačujúce skupiny vytvárať ráno pred samotnou súťažou organizátorom poverenou osobou, ktorá bude zapisovať účastníkov do skupín. 

V jednej skupine sa môžu pre hladký priebeh súťaže prihlásiť maximálne 4 strelci (HU, CU, CRB, OL). Pri tvorbe skupín sa odporúča zohľadniť menej pohyblivých ľudí, a nechať skupiny prvú a poslednú pre takýchto lukostrelcov, avšak iba pre nich, a nie celú rodinu, či doprovod.


Vo vekových kategóriách je rozhodujúci vek k 17.3.2024 (dátum 1.kola súťažnej série). Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

V skupinách nemôžu byť iba osoby z jedného klubu.


Licencie: Súťažná séria 3D West Cup je "open" - otvorenou súťažnou sériou pre licencovaných strelcov, ako aj pre súťažiacich bez licencie. Súťažiaci zo zahraničia majú povolené štartovať bez obmedzení. 

Deti: Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby. Jedna dospelá osoba môže sprevádzať maximálne 2 deti.

Fair Play:  Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné dodržiavať aj sprevádzajúce osoby.

Účastníci súťaže v kamufláž oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Technickí delegáti : 

Pre súťažnú sériu 3D West Cup 2024 boli schválení títo technickí delegáti: Eduard Novotný( HU), Branislav Peter (TRRB), Lívia Rakovská(TRRB), Matúš Bystričan(PBHB),Ján Kováč (TRRB), Jana Harabinová (BB), Dávid Kondicz(CU), Ivan Majchrovič(TRLB),Viktor Csóri(PBHB).Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie 3D West Cupu:

3D West Cup má v roku 2024 6 kôl.

Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na 3 súťažiach. Do celkového hodnotenia 3D West Cupu sa započítavajú body za 3 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z 3 najlepších umiestnení.

Prví traja z celkového hodnotenia budú na finálovom kole vyhodnotení pohármi alebo inými pamätnými plaketami.


Riaditeľ celej súťažnej série 3D West Cup: Eduard Novotný, edo@ eduss.eu, 0905 580 009


Súťaž sa koná v pôsobnosti Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných , športových a organizačných štandardov.

Súťažná séria 3D West Cup je schválená na započítavanie priemerných nástrelov z jednotlivých súťaží na výpočet výkonnostnej triedy športovca SLA 3D (4.VT. a 5.VT.). 

Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2024. 
Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Deti: 6€

Kadeti: 6€

Seniori: 12€

Veteráni: 12€

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 13,00€

Druh obedu: švédske stoly: 2 druhy polievky a poľovnícke pochúťky

Program:

Registrácia:     8:00 – 9:30 hod.

Tréning:          8:30 – 9:30 hod.

Zahájenie a rozdelenie do skupín: 9:45 - 10:00 hod.

Štart súťaže:    10:15 hod.

Obed:              13:30 hod.

Vyhodnotenie: 15:00 hod.

Ocenenie:

Deti, Kadeti, Dospelí, Veteráni:  Oceňujú sa medailou prví traja súťažiaci.

Medaile sa udeľujú iba pri skupinách s min. 2 súťažiacimi. 

Poradie vyhlasovania víťazov: veteráni, dospelí, kadeti a deti


Ubytovanie:

Kontakt: Robert Minarik, robo.minarik@lesy.sk, 032/6598000, mob. :0918 333 297

Treba povedať, že idete na súťaž v lukostreľbe!


Iné:

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba