Zmeny v systéme prihlasovania stravy na súťažiach!

Vážení súťažiaci, vážení organizátori súťaží!

V zmysle záverov ostatnej VČS sme museli pristúpiť k zmenám v systéme prihlasovania na súťaže. Prečo? V minulosti sme mali rovnakú cenu súťaží bez ohľadu na lokalitu. A keďže väčšinou cena štartovného obsahovala aj obed, tak bol problém v tom, že niekde vedel organizátor zabezpečiť obed za 4€, inde za 7€. A pri rovnakom štartovnom samozrejme organizátorovi z drahšieho regiónu zostávalo zo štartovného menej.

171844117_386421509436648_6859927103998577059_n.jpg

Od roku 2022 sa preto pre Slovenský pohár SLA 3D, ako aj Majstrovstvá Slovenska SLA 3D uvádza cena štartovného bez obedu! Organizátor je povinný zabezpečiť stravu na dané súťaže. Aký bude rozsah stravy (napr. polievka nie je už povinná), ako aj jej cena, tak to je na rozhodnutí organizátora. Organizátor ale musí aspoň 3 týždne pred súťažou zverejniť druh jedla a cenu jedla. Súťažiaci budú mať možnosť svoje rozhodnutie objednávky/neobjednávky stravy zmeniť. A to tak, že sa zo súťaže odhlásia a prihlásia sa nanovo s počtom obedov, ako si rozmysleli. V každom prípade si myslíme, že 90% účastníkov si zvolia 1 obed a všetko v princípe zostane po starom. Cena stravy sa bude vyberať ako doteraz - so štartovným pri registrácií.

Čo je výborné, tak na rovnaký systém pristúpili aj najdôležitejšie súťažné série: 3D West Cup, Južná 5ka, Stredoslovenský pohár. Aj v nich bude štartovné bez stravy, ale stravu budú zabezpečovať.

Organizátori:

Bude super, keď budete posielať vyplnené formuláre na zverejnenie súťaže už aspoň s predvyplnenou cenou za stravu, druh jedla treba doposlať najneskôr 3 týždne pred súťažou. Formuláre nájdete tu: https://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia Cenu stravy bude potrebné vedieť čím skôr aj preto, pretože plánujeme v jarnom období spustiť novú funkcionalitu platby štartovného (i obedov) online. A na to musíme vedieť presnú cenu stravy.

Každý organizátor - najmä klubových súťaží - sa môže rozhodnúť, či bude chcieť mať v cene štartovného obed, alebo nie. Systém máme naprogramovaný pre obe možnosti.

Zobrazenie: V rozpise súťaží máme novú časť "Obedy:" Tu sa uvádza cena obedu, ako aj druh obedu. Cenu obedu je dôležité zverejňovať aj pri súťažiach, ktoré majú v cene štartovného obed. Prečo? Lebo máme spravádzajúce osoby a tie môžu chcieť obedy navyše.

Tu je napríklad už hotový rozpis na stravu pre 1.kolo SP vo Varíne:

rozpis.jpg

Ako si vyberiem správny počet obedov:

Zvoliť si počet obedov je povinným údajom a je možné si rozkliknúť možnosti výberu obedov od nula do 5.

formulár.jpg

Najmä osoby, ktoré si nechcú zobrať obed, alebo im to zdravotné obmedzenia nedovoľujú, si proste zvolia 0 obedov a všetko bude bez problémov.

obedy.jpg


PROSÍME KAŽDÉHO O KONTROLU PRIHLÁSENÝCH OBEDOV!

Snažili sme sa preklopiť starý systém do nového najlepšie, ako sme vedeli. Počas prvých dvoch mesiacov sa niektorí prihlasovali po starom, niektorí si dávali +1 obedy, tak tam vzniklo veľmi veľa nepresností. Manuálne sme sa snažili dať počty obedov doporiadku, ale určite sme všetko nemuseli odhladnúť správne.

Prosíme preto každého súťažiaceho, aby si skontroloval všetky svoje registrácie na súťaže v roku 2022. Hlavne, či má správny počet obedov. Ako zistím, koľko mám objednaných obedov? V zozname prihlásených na súťaže máme v spodnej časti excelovskú tabuľku "Zoznam prihlásených na súťaž na stiahnutie". A v danej tabuľke si pozrite, či máte v stĺpci "AC" správny počet obedov. Ak máte nesprávny počet, tak sa zo súťaže odhláste a nahláste si správny počet.


Verím, že tento nový systém uľahčí veľa problémov organizátorom, ako aj súťažiacim.

V prípade otázok ma prosím kontaktujte.

Peter Málek - predseda SLA 3D

(foto: Pixabay.com a z archívu klubu Horné Húščie 3D)

Posted in Dôležité, Komunikačná komisia on mar 07, 2022

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba