Slovenský pohár SLA 3D - vrcholná súťažná séria v 3D lukostreľbe začína už o 2 týždne!

Milí lukostreci,

po takmer šesť mesiacoch zimnej prestávky nám už o dva týždne začína najvyššia súťažná séria v 3D lukostreľbe na Slovensku - Slovenský pohár SLA 3D 2023.

Bude mať opäť osem kôl vo všetkých kútoch Slovenska. Organizuje sa jedno kolo za mesiac. Začneme 25.3.2023 v Tesároch a finále sa bude konať 7.10.2023 v Čremošnom.

SP2023termíny.JPG

Čo nové nás čaká v sezóne 2023?

1. Štartovné môžete uhrádzať vopred!

Na každé kolo Slovenského pohára bude umožnená platba vopred cez tlačidlo "Zaplatiť štartovné". Uhrádza sa jednoducho za seba, ale môžete uhradiť aj za kamarátov, či členov rodiny. Za platbu automaticky obdržíte doklad o úhrade.

Na prvom kole SP máme túto možnosť aktívnu - vyskúšajte si to! Najjednoduchšia je úhrada kartou, ale je možné zmeniť si spôsob úhrady aj na prevod do VÚB, SLSP a Tatra banky (funguje v prípade, že máte účet v rovnakej banke).

Tlačidlo na úhradu nájdete nad zoznamom prihlásených. A v zozname prihlásených zasa vidíte, či už máte štartovné uhradené.

úhrada SP.JPG

2. Možnosť zmeniť si registráciu na súťaži - divíziu luku, či počet obedov

Keď sa prihlásite na akúkoľvek súťaž, tak každému prihlásenému prijde do emailu potvrdenie o registrácií. A v emaile nájde aj link, cez ktorý si môžete urobiť zmenu registrácie - napr. iný počet obedov, či ak ste zmenili divíziu, aj to je možné. Zmeny nemusíte riešiť tak, že sa odhlásite a prihlásite nanovo. Proste cez link len upravíte registráciu na súťaž.

zmena rezervácie.JPG

3. Ak sa prihlásený na SP neodhlási včas a súťaže sa nezúčastní, platí celú sumu štartovného!

V zmysle požiadavky Výročnej členskej schôdze SLA 3D sa implementovalo nové pravidlo. Súťažiaci, ktorí sa prihlásia na súťaž SP a MSR, zo súťaže sa včas neodhlásia do doby stanovenej organizátorom v rozpise súťaže a nezúčastnia sa súťaže, sú povinní uhradiť organizátorovi celé štartovné aj s objednanou stravou.

Organizátor vyzve do 7 dní po súťaži nezúčastnených súťažiacich mailom aj s číslom účtu na úhradu. Ak súťažiaci neuhradí do 7 dní odo dňa doručenia výzvy dlžnú sumu, organizátor túto skutočnosť nahlási na info@archery3d.sk. Uvedený súťažiaci bude mať pozastavenú možnosť prihlasovania na MSR a SP, plus bude mať vymazané všetky registrácie na ďalšie súťaže. Tak si dávajte na to pozor!

4. Online bodovačky na každom kole!

V minulom roku sme začali veľmi úspešný projekt online bodovačiek. Budú sa využívať na každom kole SP. Zapisovanie bude vždy 1x na papierovú bodovačku a 1x do online bodovačky - do mobilu.

5. Zmeny v pravidlách HDH IAA a v Súťažnom poriadku!

  • bola zrušená minimálna 5-metrová vzdialenosť terču, už môže byť aj menšia
  • maximálny počet súťažiacich na SP je 270 (organizátor môže určiť aj menší počet)
  • vyhodnocovať sa bude nepárne kolá od začiatku (od BB, CU...), počas párnych kôl od konca (TRRB, TRLB...)
  • skupiny netvorí organizátor, ale osoby určené SLA 3D
  • skupiny budú robené trošku inak ako v minulom roku, v skupinách by mali byť štvorice najlepších pokope (neaplikuje sa na 1.kole)

Prajem organizátorom úspešne zorganizované súťaže a súťažiacim krásne lukostrelecké zážitky!

Peter Málek - predseda SLA 3D

banner2023.JPG

Posted in Komunikačná komisia, Organizačná komisia on mar 07, 2023

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba