Slovenský pohár 3D pre rok 2016

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D vypisuje

seriálovú súťaž

Slovenský pohár 3D pre rok 2016

Slovenský pohár 3D je dlhodobá (seriálová) súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť lukostrelci - držitelia licencie SLA3D pre rok 2016 alebo licencií zahraničných asociácií uznaných SLA3D.

SLA 3D poveruje usporiadaním jednotlivých kôl členské kluby a súčasne je ich spoluorganizátorom.

Slovenský pohár 3D pozostáva zo 14 kôl

 1. kolo - LK 3 beč Partizánske 19.03.2016
 2. kolo – LK Divín 09.04.2016
 3. kolo – LK HH3D 23.04.2016
 4. kolo – SLK Spišské Vlachy 07.05.2016
 5. kolo – AC Geronimo Trnava 21.05.2016
 6. kolo – KŠL Robin Zvolen 04.06.2016
 7. kolo – LK Perun Trnava 18.06.2016
 8. kolo – LO 3D Sokol Trenčianske Stankovce 02.07.2016
 9. kolo – Združenie kušostrelcov – Kušostrelci.sk Poltár 16.07.2016
 10. kolo – TAS Leles 06.08.2016
 11. kolo – Arquitis Blatnica 13.08.2016
 12. kolo – LK Dobšiná 10.09.2016
 13. kolo – LK Hubert Arrows Trnovec nad Váhom 08.10.2016
 14. kolo – LK Bašta Rimavská Sobota 22.10.2016 FINÁLE

Súťaže Slovenského pohára 3D sa riadia Súťažným poriadkom SLA3D pre rok 2016.

Bodovanie umiestnení v jednotlivých kolách:

 1. miesto- 30 bodov
 2. miesto- 27 bodov
 3. miesto- 24 bodov
 4. miesto- 21 bodov
 5. miesto- 18 bodov
 6. miesto- 15 bodov
 7. miesto- 12 bodov
 8. miesto- 9 bodov
 9. miesto- 6 bodov 10.miesto- 3 body Ostatné miesta 0 bodov

Do celkového hodnotenia sa počíta 8 najlepších výsledkov.

Dobšiná 17.03.2016

Peter Vilim

Predseda Technickej komisie

Posted on jún 20, 2016

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba