SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Podporujeme naše členské kluby s deťmi a mládežou

Na základe schváleného rozpočtu pre rok 2022 a na základe záverov zo zasadania predsedníctva SLA 3D sme obstarali 14 terčovníc ako podporu pre členské kluby SLA 3D so stabilnou členskou základňou vo vekových kategóriách deti a kadeti.

Schváleným kľúčom bol čo najväčší počet klubových členov SLA 3D vo vekovej kategórií deti a kadeti v rokoch 2021 a 2022 (musia byť členmi v oboch rokoch).

Na základe toho sme vytvorili zoznam 7 klubov, ktoré spĺňajú tieto podmienky a ktoré v krátkej dobe obdržia po 2 terčovnice na kvalitnejšie materiálové vybavenie na tréningoch. Ide o terčovnice 80x80x25 cm z polyfoumu.

Podporu získavajú tieto lukostrelecké kluby:

Názov klubu: | Počet členov spĺňajúcich podmienky:

  • Horné Húščie 3D - 11
  • SLK Spišské Vlachy - 10
  • LK Epirus - 9
  • LK Zlatý Jeleň Hurbanovo - 8
  • LK 3beč Partizánske - 8
  • LK Orlík Sliač - 8
  • LK Topoľ - 7

Sme radi, že môžeme podporovať aj naše lukostrelecké kluby, ktoré sa venujú výchove mládeže v 3D lukostreľbe!

Peter Málek - hospodár SLA 3D

Posted in Komunikačná komisia on apr 07, 2022

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba