Ako získať licenciu strelca Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D

Milí lukostrelci,

vy, ktorí sa chystáte súťažiť v seriálovej súťaži Slovenský pohár, zúčastniť sa Majstrovstiev Slovenska, prípadne súťažiť v zahraničí v 3D lukostreľbe na súťažiach, kde sa vyžaduje licencia, nájdete na tejto stránke všetky pokyny ako sa stať jej držiteľom.

Licencia je oprávnenie zúčastňovať sa lukostreleckých pretekov usporadúvaných a spoluusporadúvaných Slovenskou lukostreleckou asociáciou 3D. Licencia vydaná SLA3D oprávňuje jej držiteľa aj na pretekoch v zahraničí, usporadúvaných organizáciami, s ktorými má SLA3D uzatvorenú zmluvu. Licencia má platnosť do konca kalendárneho roku, v ktorom bola vydaná. Licenciu vám vydá hospodárska komisia SLA3D bezplatne, ak ste členom SLA3D a splnili ste nasledovné podmienky:

  1. Poskytli ste SLA3D svoje aktuálne osobné a kontaktné údaje v rozsahu uvedenom v prihláške do SLA3D. Ak si tým nie ste stopercentne istí, radšej si ju stiahnite a vyplňte.

  2. Uhradili ste členský príspevok do SLA3D na daný kalendárny rok. Pre mládež do 18 rokov je členský príspevok 6 EUR, pre dospelých nad 18 rokov je to 12 EUR. Príspevky sa hradia prevodom na účet SLA3D: 2920904466/1100, IBAN SK5411000000002920904466 Do "správy pre príjemcu" uveďte číslo svojej licencie, ak ju ešte nemáte, tak svoje meno.

  3. Odovzdali ste SLA3D vyplnený a podpísaný [súhlas so spracovaním osobných údajov] Ak ste mladší ako 18 rokov, použite tento súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý podpíšu vaši rodičia.

  4. Odovzdali ste SLA3D podpísané vyhlásenie o oboznámení sa s bezpečnostnou smernicou SLA3D a záväzok jej dodržiavania.

Ak ste mladší ako 18 rokov, použite toto vyhlásenie, ktoré podpíšu vaši rodičia. Bezpečnostnú smernicu SLA3D si predtým, samozrejme, prečítajte

Súhlas, vyhlásenie, prípadne aj prihlášku (najmä ak ste doteraz neboli členom SLA3D) vyplnené a podpísané zbaľte do obálky a pošlite na adresu:

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D Juraja Jánošíka 881 013 03 Varín

Licenciu vám SLA3D pošle poštou, alebo vám ju poverený člen predsedníctva odovzdá osobne na najbližších pretekoch.

Jozef Ďugel - predseda SLA3D

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D, Hospodárska komisia on mar 04, 2016

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba