6. kolo SP 3D Ostrá Lúka 04.06.2016

Lukostrelcom, ktorí sa zo súťaže neodhlásili a túto skutočnosť organizátorovi neohlásili prináleží uhradiť organizátorovi - KŠL Robin Zvolen stravnú jednotku 5 Euro za 1 osobu. Túto čiastku máte možnosť uhradiť členom KŠL Robin Zvolen na najbližšej súťaži, ktorej sa obe strany zúčastnia. Povinnosť uhradiť organizátorovi výšku stravnej jednotky vyplýva zo Súťažného poriadku pre rok 2016 a časti 3.4. Prihlášky na súťaže.

Chalupová Soňa, BB, SVK1084

Chalupa Cyril, BB, SVK1084

Mistrík Matej, TRRB, SVK1075

Ďakujeme za porozumenie

  KŠL Robin Zvolen

Posted in Dôležité on jún 09, 2016

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba