3. zasadanie predsedníctva SLA 3D v roku 2021

Vážení členovia SLA 3D!

Rád by som Vás informoval o zasadaní predsedníctva SLA 3D zo dňa 15.7.2021. Zápisnicu aj všetky prílohy zasadania nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia.

Obsah zasadania:

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Nominácia kandidátov na GP 2022, 2023
  3. Vzdelávanie trénerov lukostreľby
  4. Aktuálne čerpanie rozpočtu SLA 3D, úprava rozpočtu SLA 3D
  5. Schválenie členov CTM
  6. Ostatné
  7. Termín ďalšieho zasadania predsedníctva SLA 3D

Zápisnica na stiahnutie: https://www.archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/2021-07-zapisnica-zasadania-predsednictva-overena.pdf

Krátka rekapitulácia:

  • SLA 3D zažiada na nastávajúcom General Meetingu HDH IAA o organizáciu GP 2022 (spoluusporiadateľom by bolo Geronimo Trnava a organizáciu GP 2023 (spoluusporiadateľom by bol SLK Spišské Vlachy)
  • ponúkame možnosť vzdelávania trénerov lukostreľby I. a II. stupňa! Bližšie informácie budú zverejnené v samostatnom príspevku.
  • informácia o plnení rozpočtu, zmeny v rozpočte na rok 2021 (presuny v rámci položiek bez vplyvu na zvýšenie výdavkov)

Peter Málek - predseda SLA 3D

.

Posted in Dôležité, Organizačná komisia on júl 19, 2021

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba