1.zasadanie nového predsedníctva SLA3D

Vážení členovia SLA 3D!

Rada by som Vás informovala o 1.zasadaní nového predsedníctva SLA 3D zo dňa 04.12.2023.

Zápisnicu aj všetky prílohy zasadania nájdete v časti "Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D": http://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia.

Zápisnica na stiahnutie tu..

PROGRAM:

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Informácia o činnosti v SLA 3D od 17.11.2023 - VČS
  3. Oboznámenie sa s pracovným kalendárom SLA3D
  4. Vytvorenie pracovných skupín v rámci SLA3D
  5. TOP povinnosti 122023
  6. Ostatné diskusia

Čo bolo najdôležitejšie?
  • určite prevzatie si celej dokumentácie / zložiek / prístupovch hesiel od predchádzajúceho vedenia, v mnohých oblastiach sa nám podarilo urobiť zmeny , niektoré ešte čakajú na schválenie na úradoch napr. MVSR...
  • predbežne sme si stanovili pracovné skupiny, ktoré sa budú počas 4 rokov práce predsedníctva dúfam rozširovať o mnohých spolupracovníkov.
  • prebrali sme si , aké najdôležitejšie povinnosti nás čakajú počas mesiaca december, jedná sa najmä testovanie novej web stránky SLA3D a inventúra skladu, za účelom opravy terčov/ nákupu nových terčov.
  • v diskusií sme otvorili témy, ktoré nás čakajú najmä začiatkom roka 2024. *ďakujem bývalému predsedovi Peťovi Málekovi, ktorý sa rovnako zúčastnil zasadania ako hosť a pomáhal nám určiť termíny a body, ktoré sú dôležité nepremeškať pre plynulý chod SLA3D.

Jana Harabinová - predsedníčka SLA 3D

Posted in Dianie v SLA3D, Komunikačná komisia on dec 18, 2023

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba